pultuszczak

Facebook


Poznajcie medalistów

2017-10-04 8:47:36

W cieniu zamieszania z honorowymi obywatelami Pułtuska, nieco umknęli nam ci, których wyróżniono zaszczytnymi odznaczeniami – Medalami za zasługi dla Miasta Pułtuska. Warto ich poznać, podsumować zasługi, bo robią wiele dla lokalnej społeczności i naszej Małej Ojczyzny

KAZIMIERZ KARPIŃSKI urodził się 22 marca 1946 roku w Pułtusku. Jest emerytowanym pułkownikiem Wojska Polskiego. Od wielu lat aktywnie wspiera działalność pułtuskich organizacji społeczno – kulturalnych. Od 25 lat jest członkiem Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego, a od 24 lat działa w sekcji 13 Pułku Piechoty przy Pułtuskim Towarzystwie Społeczno – Kulturalnym jako sekretarz zarządu. Jest współzałożycielem Pułtuskiego Oddziału Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.Podczas działalności w w/w organizacjach blisko współpracował z Samorządem Powiatu Pułtuskiego oraz z Samorządem Gminy Pułtusk, starając się w wielu miejscach Polski promować swoje miasto. Kazimierz Karpiński współpracuje także z Kołem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Pułtusku. Dzieli się swoją wiedzą i wspomnieniami na łamach lokalnej prasy m.in. Pułtuskiej Gazety Powiatowej czy Tygodnika Pułtuskiego. Bierze udział w organizowanych w Pułtusku uroczystościach patriotycznych oraz często reprezentuje Pułtusk na uroczystościach w innych miastach (m.in. Modlinie, Mławie, Warszawie, Zakroczymiu), gdzie pojawia się na zaproszenie organizatorów, często z asystą honorową 13 Pułku Piechoty. Jest wielkim miłośnikiem historii i tradycji. Co więcej stara się ją przekazywać kolejnym pokoleniom poprzez aktywną działalność społeczno – kulturalną. Był współorganizatorem Pikniku Militarnego, który odbył się w 2007 roku w Pułtusku. Zainicjował udostępnienie dla zwiedzających bunkra obronnego z 1939 roku na prywatnej posesji przy ul. Białowiejskiej. Był jednym z inicjatorów nadania pułtuskim wałom przeciwpowodziowym nazw: 1 Pułtuskiego Batalionu Saperów i 5 Brygady Saperów, która rozminowała ziemie pułtuskie w 1945 roku.
Jako członek Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego pomaga w renowacji starych grobów na Cmentarzu Świętokrzyskim. Aktualnym pomysłem Kazimierza Karpińskiego, który nieprzerwanie udziela się społecznie, jest stworzenie wystawy ze zbiorów śp. Edwarda Malinowskiego.
LESZEK TOPÓLSKI urodził się 16 marca 1963 roku w Makowie Mazowieckim. Od wielu lat aktywnie wspiera działalność pułtuskich organizacji społeczno – kulturalnych. Jest członkiem zarządu Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego w ramach, którego prowadzi Grupę Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty. Grupa ma na celu kontynuowanie tradycji i historii 13 Pułku Piechoty. Członkowie grupy na czele z Leszkiem Topólskim przybliżają młodzieży sylwetkę żołnierza września i żołnierza współczesnego. Żołnierz współczesny wywierał duży wpływ na życie społeczne i kulturalne miasta stacjonując w Pułtuskiej Jednostce Wojskowej od 1921 do 2001 roku.
Leszek Topólski swoją pasją zaraża pułtuską młodzież ze szkół średnich, uczącą się w klasach mundurowych. Grupa Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty jest już, można powiedzieć nieodłącznym elementem pułtuskich uroczystości patriotycznych.
Leszek Topólski z młodzieżą zrzeszoną w Grupie Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty przygotowuje oprawę ceremonialną wielu uroczystości w powiecie i gminie Pułtusk, mi. n.: Dzień utworzenia Armii Krajowej, Dzień Żołnierzy Wyklętych, Mszę Katyńską, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Wojska Polskiego, Rocznicę wybuchu II wojny światowej, Święto Niepodległości.
Grupa reprezentuje miasto Pułtusk również poza jego granicami np. na Ogólnopolskim Marszu Cieni w rocznicę zbrodni katyńskiej.
Jako współorganizator pułtuskich obchodów rocznic patriotycznych, promotor historii i tradycji dla pułtuskiej młodzieży i wreszcie Dowódca Grupy Rekonstrukcji Historycznej
13 Pułku Piechoty w pełni zasługuje na odznaczenie medalem „Za zasługi dla Miasta Pułtuska”.
MIEJSKA MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ powstała w 1900 roku i jest jedną z najstarszych orkiestr w Polsce. Obecnie zespół liczy 58 muzyków na różnym etapie szkolenia, zarówno dziewcząt jaki chłopców, w tym grupę Tamburmajorek, którą od powstania prowadzi Pani Monika Atras. Orkiestra od początku swojego istnienia koncertuje na terenie naszego kraju, jak również poza jego granicami. Repertuar orkiestry obejmuje muzykę kościelną, poważną, rozrywkową, marszową, a także taneczną. W ciągu roku orkiestra daje około 40 koncertów i występów. Kapelmistrzem od 2009 roku jest wieloletni muzyk i instrumentalista Pan Andrzej Kalinowski.
Ponadto w roku 2009 Orkiestra miała zaszczyt swoim występem uświetnić Centralne Obchody Dnia Strażaka, które odbyły się w Warszawie przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz Mazowieckie Obchody Dnia Strażaka w Pułtusku, a także miała zaszczyt uczestniczyć w dwóch ogólnopolskich pielgrzymkach Strażaków na Jasną Górę, gdzie koncertowała wspólnie
z ponad 150 orkiestrami.
Do ważniejszych występów w ostatnich latach należą:
2012 r. X Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy” Litwa: Wilno, Troki, Kiejdany,
2013 r. V Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr w Licheniu,
2013 r. XI Festiwal Kultury Polskiej „Znad Issy” Litwa,
2014 r. II Miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr OSP Sterdyń,
2014 r. VII miejsce na Regionalnym Przeglądzie Orkiestr OSP
w Ciechanowie,
2015 r. Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę,
2015 r. Nagroda Specjalna ufundowana przez Stowarzyszenie Autorów ZAIKS na I Pułtuskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych,
2016 r. Najlepszy Wykonawca na II Pułtuskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych – nagroda ufundowana przez Stowarzyszenie Artystów, Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno – Muzycznych,
2016 r. VI miejsce na Regionalnym Przeglądzie Orkiestr OSP
w Ciechanowie,
2016 r. XX Jubileuszowy Festiwal Orkiestr Dętych w Warszawie,
2017 r. 110- lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Winnicy,
2017 r. Koncert dla Polskiego Radia,
2017 r. III Pułtuski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Pułtusku uświetnia swoją muzyką wszystkie najważniejsze uroczystości w naszym mieście jak i Powiecie Pułtuskim, a tym samym reprezentuje i promuje miasto Pułtusk w Polsce i za granicą.
SZKOŁA MUZYCZNA YAMAHA
Firma EDUKACJA MUZYCZNA Karwański Marek powstała w Pułtusku w styczniu 1992 roku i została założona przez małżeństwo muzyków Martynę i Marka Karwańskich, absolwentów Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, w latach 1990-1997 Państwo Martyna i Marek Karwańscy byli nauczycielami w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Pułtusku.
Założeniem firmy EDUKACJA MUZYCZNA Karwański Marek jest upowszechnianie kultury muzycznej w społeczeństwie, zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.
Rozpoczynając swoją działalności Państwo Karwańscy organizowali koncerty muzyki poważnej, które odbywały się w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela. Następnie rozszerzając swoją działalność w latach
1993-1994 organizowali dla dzieci i ich rodziców zajęcia aerobiku Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Pułtusku.
W dniu 14 maja 1994 roku, po otrzymaniu licencji z ramienia YAMAHA Music Europa GmbH w Hamburgu na prowadzenie pierwszej w Polsce placówki YAMAHA Szkoła Muzyczna, firma Państwa Karwańskich była zaangażowana nie tylko w samodzielne prowadzenie szkoły muzycznej, pod egidą największego producenta sprzętu muzycznego na świecie – firmę YAMAHA, ale również, jako Master-franczyzobiorca sieci YAMAHA Szkoła Muzyczna w Polsce zaangażowana w przyznawanie licencji, prowadzenie szkoleń metodycznych i administracyjnych dla nowych kontrahentów i nauczycieli w całej Polsce oraz w przygotowywanie materiałów metodycznych (…).
Obecnie placówka szkoły, która od roku 1997 nieprzerwanie mieści się w Pułtusku przy ul. Kościuszki, ma do dyspozycji około 450 m2 powierzchni.W szkole na wysokiej jakości sprzęcie firmy YAMAHA, uczy się około 200 uczniów, którzy niejednokrotnie w perspektywie czasu kontynuują naukę w akademiach muzycznych w Polsce. Dzięki licencyjnej współpracy z firmą YAMAHA, w ofercie szkoły znalazły się prorodzinne programy edukacji muzycznej dla niemowląt od 4 -tego miesiąca życia, dzieci, a także programy instrumentalne dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz dla seniorów.
Uczniowie Państwa Karwańskich wielokrotnie brali udział w koncertach z okazji Dni Patrona Pułtuska, jak również uczestniczyli w wielu innych uroczystościach, m. in. w odsłonięciu Pomnika św. Jana Pawła II przy Bazylice Kolegiackiej w Pułtusku. Chór CAMERTINA, prowadzony przez Panią Martynę Karwańską, brał udział w wielu koncertach na rzecz miasta, w Wieczorach Uwielbienia w pułtuskich kościołach, a także w innych miastach (Warszawie, Radzyminie, Siedlcach, Opinogórze). Corocznie uczniów szkoły można usłyszeć na około 20 koncertach, na których pianiści prezentują również własne kompozycje i improwizują na zadane tematy od publiczności. Warto również zwrócić uwagę, że Pan Marek Karwański jest twórcą hymnu dla Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Pułtusku, Szkoły Podstawowej w Krasnem i współtwórcą hymnu szkoły w Niestępowie.
W roku 2009 przy Szkole Muzycznej YAMAHA w Pułtusku, powstał Sklep Muzyczny CAMERTINA, który świadczy usługi i pomoc wszystkim muzykom z terenu Pułtuska i okolic. W sklepie znajduje się również profesjonalnie wyposażona mała sala koncertowa i obok występów uczniów szkoły, organizowane są również koncerty znanych artystów (…).
Ponadto na uwagę zasługuje fakt, że w tym roku firma EUKACJA MUZYCZNA Karwański Marek obchodzi swoje 25-lecie, działając nie tylko lokalnie, ale również globalnie.


Kazimierz Karpiński


Leszek Topólski


Przedstawiciele Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP


Martyna i Marek Karwańscy

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *