pultuszczak

Facebook


Poznaj swojego komendanta

2016-08-24 11:05:53

Nadkomisarz dr Zbigniew Mikołajczyk objął funkcję komendanta w Komendzie Powiatowej Policji w Pułtusku po nadkomisarzu Zbigniewie Matusiaku

45-letni Zbigniew Mikołajczyk jest mężem Marzeny i ojcem dwojga ponad dwudziestoletnich dzieci – Karoliny i Patryka.
Urodził się w Toruniu, gdzie też rozpoczął mundurową karierę, ucząc się w LO WOJSKOWYM. Następnie ukończył Szkołę Podchorążych Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Kolejne etapy edukacyjne Z. Mikołajczyka związane były z Pułtuskiem, z Wyższą Szkołą Humanistyczną – politologia społeczna i resocjalizacja, także pedagogika ogólna – oraz ze Szkołą Policyjną w Szczytnie – zarządzanie zasobami ludzkimi. Kolejny przystanek naukowy to Uniwersytet Łódzki – Europejskie Podyplomowe Studium Problematyki Przestępczości, wreszcie doktorat na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – dr nauk humanistycznych w zakresie historii. Dwukrotnie przebywał na szkoleniu w bazie policyjnej w Niemczech.
Pracował w Modlinie, Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim i Płocku, z którego odszedł do Pułtuska jako I zastępca komendanta miejskiego POLICJI.
Odznaczony medalami srebrnym: Za Zasługi dla Pożarnictwa i Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej oraz czterema brązowymi (m.in. Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny).
Autor licznych artykułów prasowych i w pracach zbiorowych oraz książki „Życie religijne twierdzy Modlin”.
Kierunki aktywności naukowej? Bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminalistyka, kryminologia, zwalczanie przestępczości oraz historia.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *