pultuszczak

Facebook


Poznaj swojego komendanta

2016-08-24 11:05:53

Nadkomisarz dr Zbigniew Mikołajczyk objął funkcję komendanta w Komendzie Powiatowej Policji w Pułtusku po nadkomisarzu Zbigniewie Matusiaku

45-letni Zbigniew Mikołajczyk jest mężem Marzeny i ojcem dwojga ponad dwudziestoletnich dzieci – Karoliny i Patryka.
Urodził się w Toruniu, gdzie też rozpoczął mundurową karierę, ucząc się w LO WOJSKOWYM. Następnie ukończył Szkołę Podchorążych Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Kolejne etapy edukacyjne Z. Mikołajczyka związane były z Pułtuskiem, z Wyższą Szkołą Humanistyczną – politologia społeczna i resocjalizacja, także pedagogika ogólna – oraz ze Szkołą Policyjną w Szczytnie – zarządzanie zasobami ludzkimi. Kolejny przystanek naukowy to Uniwersytet Łódzki – Europejskie Podyplomowe Studium Problematyki Przestępczości, wreszcie doktorat na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – dr nauk humanistycznych w zakresie historii. Dwukrotnie przebywał na szkoleniu w bazie policyjnej w Niemczech.
Pracował w Modlinie, Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim i Płocku, z którego odszedł do Pułtuska jako I zastępca komendanta miejskiego POLICJI.
Odznaczony medalami srebrnym: Za Zasługi dla Pożarnictwa i Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej oraz czterema brązowymi (m.in. Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny).
Autor licznych artykułów prasowych i w pracach zbiorowych oraz książki „Życie religijne twierdzy Modlin”.
Kierunki aktywności naukowej? Bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminalistyka, kryminologia, zwalczanie przestępczości oraz historia.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *