pultuszczak

Facebook

Pożegnanie gimnazjalistów Czwórki

2018-06-25 11:43:32

W gorące słoneczne popołudnie, 21 czerwca, uczniowie klas trzecich gimnazjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku uroczyście zakończyli naukę w szkole

Na wstępie dyrektor szkoły Krzysztof Łachmański powitał zaproszonych gości:

Lucjana Pawlaka – Honorowego Obywatela Pułtuska, byłego Burmistrza Miasta New Britain w USA

Jolantę Jasińską – Zastępcę Dyrektora Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dorotę Subdę – wyznaczoną do pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Pułtusk

Ks. Sławomira Stefańskiego – Proboszcza parafii pw. św. Jana Pawła II
oraz instytucji współpracujących ze szkołą:
Jarosława Olszewskiego – Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku
Prof. Radosława Lolo – Dziekan Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku
Michała Kisiela – Dyrektora Domu Polonii w Pułtusku
Szefowe nauczycielskich związków zawodowych:
Marię Korbal – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Pułtusku
Jolantę Siejbik – Przewodniczącą NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty Ziemi Pułtuskiej
oraz nauczycieli, uczniów i rodziców licznie przybyłych na tę uroczystość.

Szczególnym momentem było wręczenie p. Lucjanowi Pawlakowi książki o Pułtusku i fotorelacji z jego pierwszej wizyty w szkole w 2011r.

Dyrektor przedstawił bardzo dobre wyniki klasyfikacji i wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz liczne sukcesy uczniów. Powiedział, że był to bardzo dobry rok dla szkoły.

Poza przedstawionymi sukcesami uczniów dyrektor przypomniał też o innych sukcesach szkoły:

– od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2020 szkoła realizuje eksperyment pedagogiczny „W poszukiwaniu źródeł sukcesu w procesie uczenia się i nauczania uczniów”, którego celem jest doskonalenie kompetencji nauczycieli. Jest to jedyny eksperyment na Mazowszu i jeden z pięciu w Polsce. Jego celem jest doskonalenie kompetencji nauczycieli, które ułatwiają uczniom uczenie się, a nauczycielom skuteczne nauczanie.

– szkoła prowadzi trzy innowacje pedagogiczne: klasy matematyczne, klasy lingwistyczne i klasy sportowe, a od nowego roku klasę przyrodniczą.

– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 realizuje pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty projekt „W hołdzie Niepodległej”, skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych, gimnazjalnych i szkół podstawowych.
– od września 2018r. realizowany będzie też zatwierdzony przez Narodową Fundację Rozwoju Systemu Edukacji projekt Erasmus + pod tytułem „Przyszłość zaczyna się dziś” (wspólnie z uczniami
z Węgier i Portugalii).
Dyrektor poinformował także, że podobnie jak w ubiegłym roku szkoła wraz ze stowarzyszeniem „Z Serca” pozyskała środki zewnętrzne na wyjazdy:
dla 40 najlepszych uczniów szkoły do Kielc i Chęcin oraz tygodniowy wyjazd wakacyjny w Góry Świętokrzyskie.
Jednym z ważniejszych wydarzeniem uroczystości było wręczenie symbolicznego dzwonka Prymusowi szkoły – Marcinowi Sosnowskiemu. Wyróżnienia otrzymali także najlepsi uczniowie – 38 osób spośród absolwentów. Wręczono także świadectwa z wyróżnieniem.
Zwieńczeniem uroczystości był program artystyczny przygotowany przez wychowawców pod kierunkiem p. Małgorzaty Kamińskiej i Renaty Golatowskiej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…