pultuszczak

Facebook


Powyżkom mówią NIE!

2017-04-14 9:55:02

Ożywiona dyskusja na temat nowych stawek za odbiór nieczystości na terenie gminy Pułtusk zakończyła się chyba dobrą dla nas mieszkańców obietnicą burmistrza

Większość radnych nie zgodziła się na zniesienie dotyczących odpadów uchwał z porządku obrad ostatniej sesji, co proponował burmistrz. Potem i tak głosowali przeciw, najwyraźniej jednak chcieli podyskutować i jasno wyrazić swoje stanowisko. Są przeciwko proponowanej 20 – procentowej podwyżce stawek za odbiór śmieci z gospodarstw domowych, bez ogłaszania przetargu i zorientowania się czy jakaś inna firma nie obsługiwałaby naszej gminy taniej niż Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Nie przyjęli argumentu wyższych cen w ościennych gminach, ani też tego, że teraz odpady muszą być wywożone z gminy, a nie tylko dostarczane na wysypisko w Płocochowie. Zdaniem radnego Ireneusza Purgacza, jest to próba „ratowania tyłka gminnej spółce” kosztem mieszkańców. Kiepska kondycja finansowa Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych dla nikogo nie jest tajemnicą, ale chcąc konkretów, radny zgłosił interpelację w sprawie udostępnienia danych na temat aktualnego zadłużenia spółki, szczególnie zobowiązań wymaganych. Odpowiedź ma otrzymać na piśmie.
Na razie proponowane stawki, które publikujemy w ramce obok, nie zostały wprowadzone. Czy gmina ogłosi przetarg? Nie wiadomo. Padła jednak jasna deklaracja burmistrza.
– Trzeba zrobić tak, żeby i spółka funkcjonowała, i mieszkańcy nie płacili więcej – podsumował Krzysztof Nuszkiewicz.

Proponowane w projekcie uchwały stawki za wywóz odpadów:
jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:
1) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego 6,50 zł od jednego gospodarstwa domowego;
2) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego 11,50 zł od jednego dospodarstwa domowego;
3) dla gospodarstwa domowgo trzyosobowego 16,50 zł od jednego gospodarstwa domowego;
4) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego 21,00 zł od jednego gospodarstwa domowego;
5) dla gospodarstwa domowego pięciososbowego 24,00 zł od jednego gospodarstwa domowego;
6) dla gospodarstwa domowego sześciosobowego i większego 27,00 zł od jednego gospodarstwa domowego.
2. Ustala się wyższe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:
1) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego 12,50zł od jednego gospodarstwa domowego;
2) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego 23,50 zl od jednego gospodarstwa domowego;
3) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego 33,00 zł od jednego gospodarstwa domowego;
4) dla gospodarstwa domowego czteroosobwego 41,50 zł od jednego gospodarstwa domowego;
5) dla gospodarstwa domowego pięciosobowego 48,00 zł od jednego gospodarstwa domowego;
6) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego i większego 54,00 zł od jednego gospodarstwa domowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *