pultuszczak

Facebook


Powierzyli im stanowiska

2019-08-01 1:30:50

 

17 lipca,r. Zarząd Powiatu w Pułtusku podjął uchwały o powierzeniu stanowisk dyrektora w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi, Zespole Szkół im. Bolesława Prusa oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku

Stanowiska zostały powierzone kandydatom wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego na okres 5 lat, tj. od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r.:

– w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi –  Annie Majewskiej

– w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa –  Dorocie Orłowskiej

– w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz –  Aldonie Iniarskiej.

Nowo wybranym dyrektorom serdecznie gratulujemy.

Nierozstrzygnięte są jeszcze konkursy na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego i dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Procedura w takich przypadkach jest taka, że organ prowadzący może powierzyć stanowisko wybranemu przez siebie kandydatowi, w porozumieniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *