pultuszczak

Facebook
Potrzebny opał – ale także rozsądek!

2022-11-17 12:20:42
Zrobiliśmy szybki przegląd internetowych portali urzędów wszystkich gmin w naszym powiecie. Przegląd, nie ma co ukrywać, był dość tendencyjny: szukaliśmy informacji o wszystkim, co wiąże się ze sprawą ogrzewania domów w trakcie nadchodzącej zimy. Natrafiliśmy na różne komunikaty: o zmianie przepisów uchwały antysmogowej dla Mazowsza (Gmina Gzy). Urząd w Gzach w komunikacie “w zakresie gospodarowania odpadami i ściekami” podaje wprost informację:Główny Inspektor Ochrony Środowiska apeluje do wszystkich aby uważnie obserwowali swoje najbliższe otoczenie i niezwłocznie informowali Policję oraz Inspekcję Ochrony Środowiska o podejrzeniu nielegalnego postępowania z odpadami lub niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska.

Na stronach kilku gmin przeczytaliśmy też informacje o dodatku węglowym i składaniu deklaracji dotyczących zamiaru zakupu. W ogólnym zestawieniu aktualności wszystkich samorządów zdecydowanie wyróżniła się gmina Pokrzywnica. Komunikat, który pojawia się w najważniejszych aktualnościach jest absolutnie jednoznaczny co do formy i treści:

Apelujemy do mieszkańców gminy o niepalenie odpadów komunalnych w ogniskach i domowych piecach! Spalanie odpadów jest nie tylko niezgodne z prawem, ale również bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia. Podczas palenia odpadów nie tylko wydziela się nieprzyjemny zapach, ale przede wszystkim trujące substancje. Największą dawkę zanieczyszczeń przyjmujemy w bezpośrednim sąsiedztwie dymiącego komina. Spalający odpady w domowych piecach gwarantują sąsiadom szkodliwy dym zawierający trujący dla ludzi i zwierząt tlenek węgla i drażniący tlenek azotu, który uszkadza płuca. Dym zawiera również: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. Spalanie odpadów, to bezpośrednie zatruwanie człowieka, gleby, wody i środowiska dookoła nas, to działanie rakotwórcze i śmiercionośne. Nie warto narażać siebie, dzieci i wnuków na takie niebezpieczeństwo. Spalane w domowych piecach odpady powodują przy tym osadzanie się w przewodach kominowych sadzy, której nadmiar może prowadzić do zapalenia się przewodu kominowego i pożaru.

Przypominamy, że zgodnie z art. 191 ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.) kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Tak – należy przyznać, że obecne i nadchodzące czasy są coraz dziwniejsze i coraz trudniejsze. Znajdzie się z pewnością wiele osób, które po przeczytaniu takiego komunikatu z goryczą i pretensją zapytają: to czym mamy się ogrzewać przez zimę?! Już znajdują się tacy, którzy przyłapani na spalaniu odpadów wyjaśniają, że czują się całkowicie usprawiedliwieni po wysłuchaniu niedawnej wypowiedzi w telewizji…. Tu wstrzymuję się od komentarza i zaznaczę: Tygodnik Pułtuski nie zajmuje się komentowaniem tego, co dzieje się na ogólnopolskiej scenie politycznej – i tego się będziemy trzymać. Nasi Czytelnicy szanują takie podejście – czego niejednokrotnie doświadczyliśmy. Jedno wydaje się pewne: spalanie odpadów w domowych piecach było i będzie ścigane i karane. I nie ma usprawiedliwienia dla takiego procederu! Może się niestety okazać, że Straże Miejskie, Policja i ostatecznie Sądy będą mieć w nadchodzących miesiącach masę spraw do zbadania i rozstrzygnięcia.

Gmina Gzy w swoim komunikacie idzie w dobrą stronę, choć zamiast informować o “nielegalnym postępowaniu” i “niezgodnym z prawem korzystaniu ze środowiska” warto chyba napisać wprost o zakazie spalania odpadów i o karach, jakie z tego tytułu wynikają.

Urzędowi Gminy Pokrzywnica wypada podziękować za jasne postawienie sprawy – i pogratulować determinacji w działaniu na rzecz ochrony środowiska, w którym wszyscy wspólnie żyjemy. I nie ma znaczenia, jaką kto wieczorem ogląda telewizję: oddychamy tym samym powietrzem!

ZCZ

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *