pultuszczak
Postępuje przebudowa al. Solidarności i ulic generalskich

2023-01-17 9:20:54

Pogoda sprzyja i przebudowa ulic: alei Solidarności, Tadeusza Kutrzeby, Władysława Andersa i Stanisława Maczka przebiega bardzo sprawnie.
Przypominamy zakres prac realizowanych w ramach przebudowy ww. ulic:
— roboty przygotowawcze
— rozbiórka istniejących nawierzchni
— roboty ziemne
— regulacja sytuacyjno-wysokościowa wpustów deszczowych
— wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie
— wykonanie podbudowy
— wykonanie nawierzchni dróg: bitumicznej lub z kostki brukowej
— wykonanie nowych chodników i zjazdów
— odwodnienia poprzez budowę lub remont kanalizacji deszczowej, lub powierzchniowo
— wykonanie lub modernizacja oświetlenia
— wykonanie oznakowania drogowego
— uporządkowanie placu budowy i terenu przyległego.
źródło: pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *