pultuszczak

Facebook

Poseł Henryk Kowalczyk o pomocy dla przedsiębiorców

2020-03-23 3:16:57

W związku z kierowanymi do mnie pytaniami dotyczącymi wznowienia zawieszonych obecnie działalności usługowych, mogących rodzić niebezpieczeństwo przenoszenia koronawirusa, takich jak np. gabinety fryzjerskie, kosmetyczne, szkoły językowe, bary, restauracje, kawiarnie itp. informuję, że Rząd przygotowuje program osłonowy i w obecnej sytuacji bezpieczniej jest nie wznawiać tego typu działalności w trosce o zdrowie swoje i klientów.

Będę informował o przyjmowanych rozwiązaniach na bieżąco. W związku z epidemią koronawirusa przedstawiam propozycje rządowe pomocy dla przedsiębiorców działających nie tylko w zakresie usług. Teraz trwają uzgodnienia i konsultacje. Jutro (we wtorek) powinien być projekt Rządu, a w piątek projektem ma zająć się Sejm.

DOFINANSOWANIE ELASTYCZNEGO ZATRUDNIENIA
•Sfinansujemy 40 proc. płacy pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorców znajdujących się w problemach finansowych:
– np. dla przeciętnego wynagrodzenia 4,8 tys. zł, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) pokryje 2 tys. zł miesięcznie. Pracodawca obniży osobowe koszty działalności o 60 proc, na co składa się 20 proc. wynikające z obniżenia wymiaru czasu pracy do 0.8 etatu oraz finansowanie połowy obniżonego wynagrodzenia przez FGŚP.

•Współfinansowanie przez państwo postojowego:
W przypadku znaczących problemów finansowych przedsiębiorstwo może skorzystać z przestoju ekonomicznego:
– w jego ramach podstawa wymiaru czasu pracy i płaca jest ograniczona do 0,5 etatu, nie mniej jednak niż do wysokości płacy minimalnej.
– FGŚP pokrywa blisko połowę wynagrodzenia w kwocie 130 proc. zasiłku plus składki na ubezpieczenia społeczne.
– pracownik w okresie postoju otrzyma co najmniej płacę minimalną (2,6 tys. zł), z czego blisko 1,3 tys. zł (połowa wynagrodzenia) pokryje FGŚP.
Rozwiązanie ma charakter solidarnościowy. Jego celem jest: ustabilizowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa znajdującego się w szczególnie trudnej sytuacji (np. zakaz prowadzenia działalności z uwagi na zagrożenie epidemiczne), zapobiegnięcie zwolnieniom, zabezpieczenie podstawowego dochodu i stabilności zatrudnienia dla pracowników.
Okres dofinansowania ze strony FGŚP to maksymalnie 3 miesiące.
FINASOWANIE POSTOJOWEGO DLA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH
I SAMOZATRUDNIONYCH
Wypłacimy z ZUS jednorazowe świadczenie w kwocie ok. 2 tys. zł brutto
Jego wysokość to 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.
Aby zleceniobiorca lub wykonawca dzieła był uprawniony do świadczenia musi udowodnić zawarcie umowy przed 01.03 2020 r.
Samozatrudniony musi mieć zarejestrowaną swoją działalność przed 01.03.2020 r.
POŻYCZKA 5 TYS. DLA MIKROFIRM
Fundusz Pracy wypłaci mikrofirmom zatrudniającym do 9 pracowników pożyczkę do kwoty 5 tys. zł na okres do 6 miesięcy.
Z pożyczki skorzystać może do 500 tys. mikrofirm.
UMORZENIE SKŁADEK ZUS BEZ OPŁAT PRZEZ 3 MIESIĄCE
Nowa propozycja zgłoszona przez Prezydenta Andrzeja Dudę
ROZLICZENIE CAŁEJ TEGOROCZNEJ STRATY W PRZYSZŁYM ROKU
Podatnicy, którzy:
– wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą w branżach szczególnie dotkniętych kryzysem makroekonomicznym (np. transport, turystyka), oraz
– odnotowali spadek przychodów o 50 proc. w 2020 r. w stosunku do 2019
uzyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do określonego limitu.

Henryk Kowalczyk
Poseł na Sejm RP

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…