pultuszczak

Facebook


POROZUMIENIE W SPRAWIE PŁAC

2015-07-09 1:23:47

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty Ziemi Pułtuskiej

W marcu br. Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność rozpoczęła działania, których celem jest waloryzacja wynagrodzeń i poprawa warunków pracy w placówkach oświatowych.
18 marca 2015 roku Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o wejściu przez organizacje związkowe z pracodawcami w spór zbiorowy – ustawową formułę w sytuacji, gdy wcześniejsze formy protestu nie prowadzą do spełnienia pracowniczych postulatów.
Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty Ziemi Pułtuskiej natomiast weszła w spór zbiorowy z dyrektorami szkół i placówek oświatowych (w których działają koła NSZZ Solidarność) żądając:
– 15% waloryzacji płac pracowników obsługi i administracji
– 9% waloryzacji płac nauczycieli
– poprawy warunków pracy poprzez zmniejszenie ilości uczniów w oddziałach.
W dniu 1 lipca odbyły się negocjacje płacowe z dyrektorami placówek oświatowych i organami prowadzącymi. Były one poprzedzone kilkukrotnymi spotkaniami z Burmistrzem Miasta Pułtusk i Kierownikiem Wydziału Edukacji. W wyniku negocjacji osiągnięto porozumienie dokonania średnio 10% waloryzacji płac pracowników obsługi i administracji od dnia 1 stycznia 2016 roku w jednostkach podległych Burmistrzowi i 5% waloryzacji w jednostkach podległych Starostwu Powiatowemu.
Działania organizacji związkowych w sprawie wynagrodzeń nauczycieli będą uzależnione od dalszych decyzji Związku. Ostatnia waloryzacja płac nauczycieli miała miejsce w 2012r, co powoduje, że realne wynagrodzenie nauczycieli w stosunku do średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej jest poniżej poziomu z 2007 roku.

Jolanta Siejbik

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *