pultuszczak

Facebook


Ponad siedemdziesiąt mieszkań

2017-04-12 8:41:51

Tyle ma powstać w odkupionym przez gminę budynku koszarowym stojącym równolegle do ulicy Tysiąclecia

Na ubiegłotygodniowej sesji burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz poinformował o korzystnym dla gminy wyniku negocjacji w sprawie zakupu tej nieruchomości. W budżecie gminy zapisano na ten cel 1 mln 260 tys., a udało się wynegocjować kwotę o 160 tys. niższą. Na najbliższej sesji ma być przygotowany projekt uchwały dotyczący zakupu. Krzysztof Nuszkiewicz wyraził nadzieję, że radni podejdą do tej sprawy przychylnie i ze zrozumieniem. Operat szacunkowy prac remontowych, które mają być przeprowadzone w budynku, opiewa na kwotę 4 mln złotych.
Trudno przewidzieć, jaka będzie ostateczna decyzja, ponieważ temat jest kontrowersyjny. Podstawowe pytanie przewijające się we wcześniejszej dyskusji dotyczyło sensowności zakupu tak zrujnowanego budynku, którego remont pociągnie za sobą ogromne koszty. Burmistrz tłumaczy, że jest to bardziej uzasadnione niż budowa nowego bloku mieszkalnego, gdyż na przywrócenie budynku koszarowego do świetności można uzyskać dofinansowanie na poziomie 80% kosztów inwestycji, a w związku z tym remont metra kwadratowego będzie kosztował gminę jedynie 250 zł. Powstanie ponad 70 mieszkań w stanie deweloperskim, co przy ogromnych potrzebach naszej gminy pozwoli zapewnić godne lokum chociaż części z 400 oczekujących. Jeśli tak korzystne dofinansowanie uda się uzyskać, władze gminy już myślą o zakupie kolejnego budynku po byłych koszarach.
Dodajmy na koniec, że nadal aktualny jest temat budowy nowego bloku komunalnego na gminnej działce przy Jana Pawła II. W styczniu TBS, który stara się o kredyt na budowę bloku, uzyskał pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej. Uzupełnił konieczną dokumentację i teraz czeka na ostateczną decyzję. Jeśli wszystko się uda, umowa kredytowa może być podpisana już w czerwcu.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *