pultuszczak

Facebook
Ponad 80 mln zł na nowe inwestycje dla powiatu pułtuskiego z Rządowego Funduszu Polski Ład!

2022-05-31 7:20:34

Rząd Prawa i Sprawiedliwości przekazał kolejne pieniądze na rozwój naszego regionu! Znamy już wyniki drugiego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Łącznie powiat pułtuski otrzyma ponad 80 mln zł bezzwrotnego dofinansowania. Sprawdź, w co zainwestujemy tym razem!

Uroczyste wręczenie czeków na dofinansowania dla poszczególnych gmin naszego powiatu odbyło się dziś w pułtuskim ratuszu.

Rządowy Funduszu Polski Ład – drugi nabór rozstrzygnięty!

Od 28 grudnia 2021 r. do 11 marca 2022 r. trwał drugi nabór wniosków. Każda jednostka samorządu terytorialnego czy związek JST mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 65 mln zł, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nie przekraczającym 5 mln zł.

Dodatkowe pieniądze na inwestycje przyspieszą rozwój naszego regionu

W drugiej edycji programu  powiat pułtuski otrzymał dofinansowanie w wysokości

12 mln zł na przebudowę dróg powiatowych.

Dofinansowanie dla gmin z naszego powiatu przedstawia się następująco:

Gmina Gzy

3,780 mln zł na budowę boiska, kotłowni oraz termomodernizację budynków szkoły w Przewodowie, 6,460 mln zł na budowę drogi gminnej nr 340112W Żebry Falbogi – Nowe Borza.

Gmina Obryte

7,125 mln zł na modernizację infrastruktury drogowej.

Gmina Pokrzywnica

7,98 mln zł na kompleksową przebudowę dróg gminnych.

Gmina Pułtusk

7,998 mln zł na budowę przedszkola przy Zespole Szkół nr 2 w Pułtusku – etap I.

10,972 mln zł na kompleksową poprawę infrastruktury drogowej – etap II.

Gmina Świercze

2,850 mln zł na termomodernizację, wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznej i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Strzegocinie.

5,837 mln zł na termomodernizację, nowe źródła ciepła, instalację fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej w Świerczach.

Gmina Winnica

2,66 mln zł na budowę ścieżki rowerowej Winnica-Golądkowo z oświetleniem oraz oświetlenie istniejącej ścieżki Poniaty-Winnica.

5,985 mln zł na rozbudowę i przebudowę dróg gminnych.

Gmina Zatory

2,85 mln zł na poprawę infrastruktury drogowej.

4,05 mln zł na rozbudowę budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu.

Rządowy Fundusz Polski Ład – korzystają mieszkańcy w całym kraju!

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji bliskich mieszkańcom, które są realizowane przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce.

Program wspiera zrównoważony rozwój i nowe inwestycje m.in. w drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska. Wspomaga też rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Firmy z regionu będą uczestniczyły w pracach nad wygranymi projektami, tworząc nowe miejsca pracy. Działania te poprawią warunki życia lokalnej społeczności.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *