pultuszczak

Facebook

Ponad 55 inwestycji w powiecie pułtuskim. Na co dostali pieniądze?

2022-07-26 5:50:39

 

Za nami połowa roku, a wraz z nią przyszedł czas na podsumowanie. Sprawdź, jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w powiecie pułtuskim. Wsparcie od samorządu Mazowsza otrzymało ponad 55 inwestycji.

Ponad 55 inwestycji w powiecie pułtuskim – to efekt tegorocznych programów wsparcia samorządu Mazowsza, który w tym roku realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Dziewięć z nich zostało już rozstrzygniętych.

Nasze programy są  impulsem do rozwoju, dają samorządom możliwość realizacji inwestycji, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu – zaznacza marszałek Adam Struzik (sejmikowy klub PSL). – Przez te kilka lat udało się wesprzeć tysiące przedsięwzięć zarówno tych infrastrukturalnych, jak i tych dotyczących poprawy jakości życia mieszkańców. Dzięki temu nasz region stale się rozwija, a efekty naszego wsparcia widać w każdej gminie – dodaje.

Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie pułtuskim dofinansowane zostaną 2 projekty, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 44 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

rozbudowa systemu monitoringu jakości powietrza w miejscowościach Świercze i Strzegocin – 11,5 tys. zł;

rozwój elektromobilności na terenie gminy Pułtusk w tym zakup pojazdów elektrycznych oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych – 32,5 tys. zł.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Samorząd Mazowsza w tym roku dofinansuje w sumie 157 zadań. W powiecie pułtuskim pomoc w wysokości ponad 105,4 tys. zł trafi na realizację 2 inwestycji.

Dofinansowane zostały:

zakup zielonych wiat przystankowych w gminie Pułtusk – 55,4 tys. zł;

dostawa i montaż lamp oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem OZE na terenie gminy Pokrzywnica – 50 tys. zł.

Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk (sejmikowy klub KO), wiele zgłoszonych projektów dotyczyło modernizacji oświetlenia ulicznego. – Samorządy coraz częściej stawiają na rozwiązania, które mają szerokie pole oddziaływania. Tak jak w tym przypadku, gdy z jednej strony gminy dbają o środowisko, a jednocześnie mają szansę na wygenerowanie oszczędności w swoich budżetach i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie pułtuskim w tym roku dofinansowanych zostanie aż 30 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 287,7 tys. zł.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne dla mieszkańców są te drobne inwestycje. Dzięki pomocy samorząd Mazowsza na terenie całego regionu powstaną place zabaw, siłownie plenerowe czy remontowane są świetlice wiejskie – podkreśla radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski (sejmikowy klub PSL).

Dofinansowane zostały:

budowa altanki w sołectwie Żebry Falbogi – 10 tys. zł;

zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Przewodowo Parcele – 10 tys. zł;

wspieranie integracji lokalnej poprzez zakup wyposażenia do Pawilonu w sołectwie Łady – 2,8 tys. zł;

montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Ulaski – 10 tys. zł;

modernizacja linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Zambski Stare – 10 tys. zł;

renowacja kapliczki przydrożnej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego w sołectwie Ciółkowo Nowe – 10 tys. zł;

ułożenie chodnika z kostki brukowej w miejscowości Ciółkowo Rządowe – 10 tys. zł;

zakup i montaż siłowni plenerowej w miejscowości Obrębek – 10 tys. zł;

dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych w sołectwie Kępiaste – 10 tys. zł;

dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych w sołectwie Świeszewo – 10 tys. zł;

dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych w sołectwie Zaborze – 10 tys. zł;

zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Pobyłkowie Dużym – 10 tys. zł;

zakup wraz z dostawą sprzętu utrzymania boiska w sołectwie Obręb – 10 tys. zł;

zakup wraz z dostawą sprzętu utrzymania boiska w sołectwie Dzbanice – 10 tys. zł;

dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych w sołectwie Pomocnia – 10 tys. zł;

zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Ponikiew – 10 tys. zł;

montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Gnojno – 10 tys. zł;

renowacja mogiły wraz z montażem oświetlenia w miejscowości Jeżewo – 10 tys. zł;

zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie – 10 tys. zł;

budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w sołectwie Bruliny – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp hybrydowych w miejscowości Skoroszki – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp hybrydowych w miejscowości Kamionna – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp hybrydowych w miejscowości Nowe Bulkowo – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp hybrydowych w miejscowości Skorosze – 10 tys. zł;

zagospodarowanie działki gminnej w Glinicach Wielkich – 10 tys. zł;

urządzenie placu zabaw w miejscowości Cieńsza – 10 tys. zł;

dostawa i montaż klimatyzatorów z funkcją grzanie – chłodzenie w świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Borsuki – 8,5 tys. zł;

doposażenie placu zabaw w miejscowości Gładczyn – 10 tys. zł;

wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Pniewo – Kolonia – 9,9 tys. zł;

wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Kruczy Borek – 6,3 tys. zł.

Mazowsze dla sportu

Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe. W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 190 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy rekordowe 41 mln zł. W powiecie pułtuskim wsparcie w wysokości ponad 1 mln zł otrzyma 5 inwestycji.

Dofinansowane zostały:

zadaszenie boiska z funkcją lodowiska przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Pułtusku – 250 tys. zł;

budowa siłowni plenerowej z urządzeniem street workout w miejscowości Obryte – 85,9 tys. zł;

budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku do piłki nożnej w miejscowości Pokrzywnica, etap II – 300 tys. zł;

modernizacja boiska sportowego ORLIK 2012, gmina Zatory – 140 tys. zł;

modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku – 300 tys. zł.

Mazowsze dla straży pożarnych

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. W ramach naboru wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazło się wśród nich także 6 strażnic z powiatu pułtuskiego. Na ich remonty lub modernizacje samorząd województwa przeznaczył blisko 163,5 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

remont strażnicy OSP Zambski Kościelne, gmina Obryte – 30 tys. zł;

modernizacja strażnicy OSP Winnica, gmina Winnica – 30 tys. zł;

modernizacja strażnicy OSP Trzciniec, gmina Pułtusk – 30 tys. zł;

modernizacja strażnicy OSP Gzowo, gmina Pokrzywnica – 30 tys. zł;

remont strażnicy OSP Szyszki, gmina Gzy – 30 tys. zł;

modernizacja strażnicy OSP Świeszewko, gmina Świercze – 30 tys. zł.

W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje również zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej czy remonty strażnic. W tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 11,8 mln zł trafi do 265 gmin dla 463 jednostek OSP. Znalazło się wśród nich 8 ochotniczych straży pożarnych z powiatu pułtuskiego, na których wsparcie samorząd Mazowsza przeznaczy 99,2 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

środki ochrony osobistej strażaka dla OSP gzy – 9,9 tys. zł;

sprzęt specjalistyczny dla OSP Przewodowo-Majorat – 10 tys. zł;

sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Obryte – 19,9 tys. zł;

środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Trzepowo – 20 tys. zł;

sprzęt specjalistyczny dla OSP Głodowo – 10,5 tys. zł;

sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Świercze – 8,8 tys. zł;

wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie dla OSP Pniewo – 17,2 tys. zł;

sprzęt specjalistyczny dla OSP Drwały – 2,7 tys. zł.

Mazowsze dla równomiernego rozwoju

W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” dofinansowane zostaną 34 inwestycje dotyczące modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 7 – projektów kulturalnych, 18 – edukacyjnych oraz 56 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej. Wsparcie w wysokości ponad 3,6 mln zł otrzymają 2 projekty z powiatu pułtuskiego.

Dofinansowane zostały:

przebudowa mostu Koziegłowy – Olbrachcice, gmina Pokrzywnica – 1,2 mln zł;

modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku – 2,4 mln zł.

Mazowsze dla zabytków

W ramach programu Mazowsze dla zabytków aż 135 zabytków w całym regionie przejdzie prace remontowe i konserwatorskie. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku ponad 11 mln zł. W powiecie pułtuskim wsparcie w wysokości 100 tys. zł trafi na remont elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pułtusku.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…