pultuszczak

Facebook


PONAD 1,1 MLN ZŁ NA INWESTYCJE W CIECHANOWSKIM SZPITALU

2016-07-14 11:19:47

Dzięki dodatkowym środkom z budżetu województwa mazowieckiego ciechanowski szpital przebuduje sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zakupi lampę do aparatu RTG. Placówka otrzyma na ten cel ponad 1,1 mln zł.

Decyzję w sprawie dodatkowych środków dla mazowieckich szpitali podjęli radni województwa mazowieckiego. W sumie trafi do nich aż 18,5 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na remonty i modernizacje, a także zakup sprzętu specjalistycznego. Wszystko to zasługa stabilnej sytuacji finansowej Mazowsza.
– Dzięki oszczędnościom udało się wygospodarować w naszym budżecie ponad 18 mln zł. To są duże pieniądze, które chcemy przeznaczyć na procesy modernizacyjne w naszych szpitalach. Zakupimy też specjalistyczny sprzęt. Planowane inwestycje znacznie podniosą komfort leczenia i jakość usług diagnostycznych – podkreślił marszałek Adam Struzik.
Planowana w ciechanowskim szpitalu inwestycja obejmie przebudowę wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na ten cel placówka otrzyma z budżetu województwa mazowieckiego 900 tys. zł. Kolejne 212 tys. zł szpital przeznaczy na zakup i wymianę lampy RTG oraz generatora wysokiego napięcia w tomografie komputerowym.
Również inne marszałkowskie szpitale otrzymają dodatkowe wsparcie.
Siedlecki szpital przeprowadzi gruntowny remont oddziału położniczo-ginekologicznego i neonatologicznego. W tym roku placówka otrzyma na ten cel ponad 5,7 mln zł. Kolejne 2,2 mln zł są zaplanowane na 2017 r.
Modernizację oddziału położniczego i neonatologicznego planuje także szpital bródnowski w Warszawie. W tym roku na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 4,3 mln zł, a kolejne 3,5 mln zł planowanych jest na 2017 r. Dzięki temu zmodernizowane zostaną instalacje centralnego ogrzewania, elektryczne, niskoprądowe, sanitarne, gazów medycznych oraz instalacje wentylacyjne. Zoptymalizowana zostanie także powierzchnia oddziału, co przełoży się na przyjmowanie większej liczby pacjentów.
To nie jedyna inwestycja w szpitalu bródnowskim. Poza oddziałem położniczym i neonatologicznym planowana jest również modernizacja oddziału chirurgii (I etap). Wykonane zostaną niezbędne prace budowlane wraz z częściową wymianą wszystkich instalacji sanitarno-elektrycznych. Będzie to dostosowanie oddziału do obowiązujących przepisów prawa. Na ten cel w tym roku przeznaczony zostanie 1 mln zł, a kolejne 600 tys. zł zaplanowano na 2017 r.
Szpital dziecięcy przy ul. Niekłańskiej wyremontuje natomiast dach budynku F. Na ten cel otrzyma 800 tys. zł. W ramach przedsięwzięcia zostaną m.in. wymienione poszycie dachowe, elementy konstrukcyjne więźby dachowej oraz zamontowane okna dachowe.
Kolejnych blisko 450 tys. zł trafi do Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER (jako wkład własny do projektu realizowanego z dofinansowaniem z WFOŚiGW). Szpital planuje wykonanie prac termomodernizacyjnych, modernizację węzła centralnego ogrzewania oraz wymianę instalacji i grzejników. Prace prowadzone będą w budynku przy ul. Ożarowskiej w Warszawie.
Wsparcie trafi także do otwockiego oddziału szpitala w Zagórzu. Szpital otrzyma 250 tys. zł na modernizację przyłączy wodno-kanalizacyjnych.
Poza niezbędnymi pracami remontowo-modernizacyjnymi szpitale zakupią także specjalistyczny sprzęt medyczny.
I tak ponad 850 tys. zł zostanie przeznaczonych na zakup aparatury medycznej (bronchoskop, neuronawigacja elektromagnetyczna oraz analizator hematologiczny) dla Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Dziekanowie Leśnym. Dodatkowe środki pozwolą także na wymianę i uzupełnienie sprzętu w szpitalu zakaźnym w Warszawie. Zakupione zostaną monitor z modułem rzutu serca metodą PICCO, pompy strzykawkowe, defibrylator dwufazowy D3 oraz respirator stacjonarny. Szpital otrzyma na ten cel 150 tys. zł. Placówka wzbogaci się także o mikroskop laboratoryjno-badawczy (12 tys. zł).
Kolejne 220 tys. zł zostaną przeznaczone na sprzętu medycznego dla szpitala kolejowego w Pruszkowie. Wsparcie (80 tys. zł) otrzyma także Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS w Warszawie. Dzięki tym środkom placówka zakupi 12-stanowiskowy system kardiomonitorów z centralą na potrzeby zakładu operacyjno-zabiegowego oraz 5-stanowiskowy system kardiomonitorów z centralą na potrzeby odcinka kariologicznego zakładu chorób wewnętrznych.
Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *