pultuszczak

Facebook


Pomoc dla bezdomnych: mazowiecka infolinia 987

2016-01-05 9:58:46

Od początku roku z wychłodzenia zmarły 4 osoby. Dzwoniąc na bezpłatną infolinię 987 można uzyskać informacje dotyczące pomocy dla bezdomnych. Na Mazowszu przygotowano 3,4 tys. miejsc w schroniskach i noclegowniach, 24 jadłodajnie oraz punkty medyczne. Opieka organizowana jest przez gminy

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w połowie listopada 2015 r. uruchomił bezpłatną infolinię 987. Pracownicy centrum zarządzania kryzysowego udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia – wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie czy punkty pomocy medycznej.
Blisko 3,5 tys. miejsc dla bezdomnych na Mazowszu
Podczas tegorocznej zimy na Mazowszu bezdomni będą mieli do dyspozycji 72 placówki z 3 395 miejscami. Są to zarówno noclegownie, schroniska oferujące czasowe schronienie i pełne wyżywienie, jak i hostele zapewniające stałe lub czasowe zamieszkanie, wyżywienie oraz kompleksową opiekę wspomagającą. Dodatkowo wyodrębniono oddzielne placówki dla kobiet, mężczyzn, matek z dziećmi i dorosłych. Pełna lista obiektów znajduje się na stronie internetowej www.mazowieckie.pl, pod banerem Pomoc dla bezdomnych.
Jadłodajnie, pomoc medyczna i pralnia
W województwie działają również 24 jadłodajnie i punkty żywienia. Wydają dziennie ok. 5 tys. posiłków. Zimą będą także funkcjonować wyspecjalizowane punkty pomocy medycznej – w Łaźniewie w powiecie warszawskim zachodnim (al. Księży Orionistów 1), Radomiu (ul. Główna 16) oraz w Warszawie (ul. Wolska 172). W Warszawie do dyspozycji bezdomnych jest także pralnia (ul. Grochowska 259a).
350 tys. zł dla organizacji wspierających bezdomnych
W 2015 r. wojewoda mazowiecki przekazał prawie 350 tys. zł na programy pomocowe dla osób bezdomnych, realizowane przez organizacje pozarządowe (poradnia dla bezdomnych, streetworking, prowadzenie jadłodajni czy pogotowia interwencji społecznej). Kolejne 0,5 mln zł na wspieranie wychodzenia z bezdomności otrzymały trzy organizacje w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Polski Komitet Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej oraz stowarzyszenie Otwarte Drzwi Mazowsze).
Wojewoda skierował do wszystkich gmin z województwa mazowieckiego pismo z prośbą o podjęcie działań osłonowych wobec osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością oraz osób starszych i ubogich.
Zespół prasowy wojewody mazowieckiego

APEL „ZIMA”
DO MIESZKAŃCÓW
W związku ze okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk zwracam się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy.
Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i pozostałych osób zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemów w poruszaniu się, niepełnosprawności, czy innych problemów zdrowotnych.
Jeżeli widzą Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy, prosimy sygnały te kierować do:
– Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku – 23 692 52 65
– straży miejskiej – 23 692 06 12
– policji – 997
– pogotowia – 999
– szpitala – 23 691 99 01 lub 23 691 99 02
– Urzędu Miejskiego – 23 692 03 91
Telefon interwencyjny w sprawie osób bezdomnych 987 ( całodobowo ).
Dane o adresach najbliższych schronisk i noclegowni województwa mazowieckiego dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku oraz na stronie internetowej: mazowieckie.pl/pl/urząd/polityka-spoleczna/pomoc-dla-bezdomych
Licząc na współpracę, mam nadzieję, że podjęte odpowiednio wczesne działania w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb i instytucji oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

Agata Kołakowska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *