pultuszczak

Facebook


Polska – Kraj z najgorszą jakością powietrza wśród państw należących do Unii Europejskiej

2019-05-01 2:33:30
W przyrodzie istnieją dwa rodzaje jonów – kationy (dodatnie) i aniony (ujemne). Ich koncentracja w powietrzu ma wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Aby w pozytywny sposób działały na organizm człowieka, musi być zachowana względna równowaga jonów dodatnich i ujemnych. Okazuje się, że często brakuje w powietrzu anionów, co zaburza harmonię, a jednocześnie w niekorzystny sposób odbija się na naszym samopoczuciu i zdrowiu.

 

Polska to kraj z najgorszą jakością powietrza wśród państw należących do Unii Europejskiej. Główną przyczyną zanieczyszczenia jest emisja pyłów zawieszonych i B(a)P (benzo(a)piren), czyli związku chemicznego o charakterze rakotwórczym, który wykazuje zdolność do kumulowania się w organizmie. Takie skażenie w powietrzu powoduje emisja pyłów z domowych pieców i lokalnych kotłowni węglowych.

Wśród około 3 tys. miast z całego świata, ujętych w bazie WHO, w pierwszej setce najbardziej zanieczyszczonych przez PM10 (cząstki pyłu mniejsze niż 10 mikrometrów, mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc) miejscowości znajdowało się aż 45 polskich miast. Dane WHO i Europejskiej Agencji Środowiska pokazują, że pyłki i skażenia powietrza doprowadzają do około 7 mln przedwczesnych zgonów rocznie na całym świecie. Natomiast w krajach europejskich liczba ta przekracza 400 tys. zgonów (źródło: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/ochrona-srodowiska/dbaj-o-zdrowie-nie-oddychaj.html).

Jony ujemny i ich wpływ na zdrowie człowieka

Jony ujemne mają dużą wartość dla naszego zdrowia i życia. Najsilniej wpływają na organizm człowieka poprzez układ oddechowy. Przede wszystkim oddziaływują na podniesienie jakości wdychanego tlenu. Dzieje się tak dlatego, że zwiększają częstotliwość wibracji rzęsek występujących w krtani. W ten sposób powodują zatrzymanie kurzu i pyłu, przepuszczając do płuc znacznie czystsze powietrze. Dodatkowo jony ujemne poprawiają jakość elektrochemiczną tlenu.

Ważne jest także, że aniony usprawniają proces osiadania pyłu smogu. Mikroskopijne, naładowane dodatnio cząsteczki zanieczyszczeń, przeciwstawiając się przyciąganiu przez jony ujemne, tworzą skupiska. Wtedy ich waga staje się cięższa. To powoduje, że nie mogą utrzymać się w stanie lotnym i opadają. Aniony mają także działanie bakteriobójcze, ponieważ wytrącając pył i kurz z powietrza, pozbywają się również mikroorganizmów, które znajdują się w tym powietrzu.

Jak zwiększyć ilość jonów ujemnych w otoczeniu?

Najsilniej wzbogacone w jony ujemne powietrze znajdziemy nad morzem, w lasach, przy wodospadach, a także po deszczu i burzy. Niestety, w miastach, gdzie otoczenie jest zdominowane przez budynki, samochody oraz instalacje grzewcze, aniony są neutralizowane przez kationy wydzielane przez urządzenia elektryczne, spaliny oraz pyły wydobywające się z kominów. W naturalnym środowisku jony ujemne powstają częściej i dzięki temu jest ich w otoczeniu znacznie więcej.

Jednak także mieszkańcy dużych miast mogą poprawić powietrze w swoim otoczeniu. Na zwiększenie ilości anionów w domu wpływają często rośliny, dlatego warto w mieszkaniu trzymać paprocie, geranium, fiołki, agawę, begonię, orchideę oraz fikusa. Powietrze można także zjonizować za pomocą bursztynów i lamp solnych.

Najskuteczniejszy jednak sposób na zwiększenie jonów ujemnych w otoczeniu to skorzystanie z nowoczesnych urządzeń. Mowa tu przede wszystkim o jonizatorach powietrza – urządzenia domowe i w wersji samochodowej (np. Air Car). Do tego warto wspomagać organizm również wodą jonizowaną, którą łatwo przygotować w domowym zaciszu za pomocą jonizatora wody (np. urządzenia marki Alkamedi). Pozytywny wpływ na ilość jonów ujemnych mają także zwierzęta (np. koty) – są one naturalnymi generatorami anionów.

Gwałtowny rozwój cywilizacji i technologii sprawia, że nasze powietrze jest coraz bardziej zanieczyszczone. Warto różnymi sposobami neutralizować szkodliwe związki w naszym otoczeniu i zwiększać te, które chronią nasze zdrowie, jak właśnie jony ujemne.

Pomoc merytoryczna
Dziękujemy firmię jonizatory.eu – dystrybutor jonizatorów wody i ozonatorów powietrza.

Komentarze

1 komentarz

  1. Adam odpowiedz

    Rzeczywiście nieźle się w naszym kraju kopci, ale cóż mamy począć? 😛

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *