pultuszczak

Facebook


Policyjny Apel do rolników

2019-07-11 6:55:46

Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku w trosce o bezpieczeństwo w ramach działań prewencyjnych, kieruje apel do wszystkich rolników o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas tegorocznych prac żniwnych. Pamiętajmy, że pośpiech zawsze jest złym doradcą.

Żniwa to okres wzmożonych prac dla mieszkańców terenów wiejskich, któremu towarzyszą zagrożenia związane z obsługą maszyn i urządzeń oraz z transportem płodów rolnych . Pamiętajmy, że ceną naszej nieuwagi, naszego pośpiechu, braku wyobraźni lub lekceważenia zasad bezpiecznej pracy czy też zasad ruchu drogowego jaką możemy zapłacić, może być utrata zdrowia, kalectwo, a nawet śmierć nas samych, naszych najbliższych lub innych osób.

Drogi Rolniku!
Przed rozpoczęciem prac żniwnych, sprawdź stan techniczny swoich maszyn i urządzeń.

– Uzupełnij brakujące osłony, na wałkach przekazu mocy i na innych ruchomych częściach maszyn.
– Pamiętaj, by w pobliżu pracujących maszyn i urządzeń, nie przebywały osoby postronne.
– Przed przystąpieniem do naprawy lub czyszczenia maszyn i urządzeń, wyłącz napęd, unieruchom silnik i odczekaj aż elementy będące w ruchu zatrzymają się.

Zadbaj również i o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, podczas transportu płodów rolnych z pól.
– Pojazdy lub maszyny , którymi pracujesz wyposaż w trójkątne tablice, wyróżniające pojazdy wolnobieżne. Wyposaż je również w działające w sposób prawidłowy oświetleniowe.
– Zabezpiecz przewożony ładunek przed jego przemieszczeniem się podczas jazdy. Pamiętając przy tym, że jego wysokość nie może przekraczać 4 m.
– Materiały sypkie, przewoź w szczelnej skrzyni ładunkowej zabezpieczonej np. plandeką.
– Nie przewoź ludzi na błotnikach, zaczepach lub pomostach kombajnów.
– Ciągniki i maszyny rolnicze wyposaż w sprawny podręczny sprzęt gaśniczy.
– A przy obsłudze maszyn i urządzeń nie spożywaj alkoholu, nie pozwalaj, by inni to robili.
– W miejscach składowania płodów rolnych nie używaj otwartego ognia.

Wszystkie te zmiany niekoniecznie muszą wiązać się z dużymi nakładami finansowymi. W większości przypadków wystarczy tylko lepsza organizacja pracy, zachowanie rozsądku i zasad ruchu drogowego

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *