pultuszczak

Facebook


Policyjne działania „Bezpieczny weekend”

2016-08-11 10:31:37

W związku z utrzymującą się wysoką liczbą wypadków drogowych i ich ofiar, w dniach 12 – 15 sierpnia, na terenie garnizonu mazowieckiego będzie realizowany plan wzmożonych działań
prewencyjno – kontrolnych pod nazwą „ Bezpieczny weekend”

Ponadto, z uwagi na remont mostu wyszkowskiego, Policja apeluje do kierowców spoza okolic Pułtuska o planowanie podróży alternatywnymi drogami i, w miarę możliwości, omijanie centrum miasta.
Piątek i sobota to dni, w których dochodzi do największej liczby wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.
Głównym celem pełniących służbę policjantów będzie reagowanie na: przekroczenie dopuszczalnej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim, niestosowanie się do znaków lub sygnałów drogowych czy też nieprawidłowe wyprzedzanie w miejscach zabronionych w sposób zmuszający jadących do zmiany pasa ruchu lub toru jazdy.
Wszystkie powyższe działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na głównych ciągach komunikacyjnych, tym samym zminimalizowanie ilości wypadków drogowych, w tym ze skutkiem śmiertelnym.
Maria Matuszewska, KPP Pułtusk

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *