pultuszczak
Pojąć nie możemy!

2023-01-13 4:41:51

Nasz ubiegłotygodniowy tekst – zwrot do prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Marka Wojtaszka spotkał się z dużym odzewem naszych czytelników, którzy mieszkają w blokach administrowanych przez tę spółdzielnię

Przypomnijmy, że do naszej redakcji zwrócili się mieszkańcy bloku przy ul. Podchorążych 4 zbulwersowani drastycznymi podwyżkami. Nie dotyczą one wszystkich mieszkańców bloków administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą przy al. Tysiąclecia, stąd jeszcze większe zdenerwowanie, poczucie krzywdy i niesprawiedliwości. We wniosku skierowanym do prezesa Spółdzielni Marka Wojtaszka, który mieszkańcy przekazali również nam, czytamy:

My lokatorzy bloku przy ul. Podchorążych 4 w Pułtusku zwracamy się do Pana o wyjaśnienie drastycznej podwyżki czynszu. Na rok 2023 spółdzielnia zaplanowała drastyczne podwyżki, szczególnie za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę wyjątkowo. Ponieważ w innych spółdzielniach mieszkaniowych, np. Nasielskiej podwyżki nie są tak wysokie i proponowane stawki są o kilkadziesiąt procent mniejsze.Występują też duże różnice pomiędzy blokami mieszkalnymi w obrębie tej samej spółdzielni.

Zaraz po publikacji tekstu zwróciliśmy się oficjalnie do pana prezesa Wojtaszka o przygotowanie odpowiedzi dla mieszkańców z Podchorążych. Publikujemy ją w ramce obok.

Tego, że wszystko drożeje w zastraszającym tempie i odczuwamy to wszyscy, nikt nam nie musi tłumaczyć.  W międzyczasie zaczęli się jednak do nas odzywać mieszkańcy innych bloków będących w administracji spółdzielni. Przesyłają nam wydruki swoich rachunków, z których jasno wynika, że nawet w sąsiadujących blokach, które przecież otrzymują ciepło i wodę od tego samego dostawcy, różnice z stawkach są bardzo duże. Powtarzają dość absurdalne wyjaśnienia usłyszane w administracji, że wszystko zależy od specyfiki bloku, od tego w którym roku był wybudowany, jak jest ocieplony, ilu w nim mieszka lokatorów, jakie jest zużycie ciepła i wody. Podobno usłyszeli nawet, że jeżeli w bloku mieszkają emeryci zużywający mało wody, to “za karę” muszą więcej płacić. Nie jesteśmy znawcami w dziedzinie, ale logicznie myśląc, od specyfiki budynku może zależeć zużycie ciepła, a nie stawki ustalane zdaniem lokatorów “z czapy”. Skoro dostawca jest ten sam, to dlaczego jednym sprzedaje taniej a innym znacznie drożej?! To tak jakby PPUK odbierało od jednych mieszkańców gminy odpady po 29 zł a od innych po 15. To pomieszanie z poplątaniem prowokuje teorie spiskowe, na przykład takie, że stawki zależą od tego, kto w danym bloku mieszka.Mieszkańcy bloku Na Skarpie 7, którzy odwiedzili nasza redakcję w ubiegłym tygodniu, przynieśli nam obszerną korespondencję ze Spółdzielnią, którą będziemy analizować i do tematu wracać na pewno jeszcze nie raz. Tymczasem znów pytamy pana prezesa, już ogólnie, i prosimy o zrozumiałe wyjaśnienia. Skąd takie rozbieżności między blokami na jednym osiedlu? Nawet tymi o podobnym standardzie i sąsiadującymi ze sobą, np. na Skarpie?

Na koniec słów kilka o wysokich czynszach w mieszkaniach komunalnych. Burmistrz tłumaczył na jednej z ostatnich sesji, że podwyżki mogą wynikać z podniesienia standardu mieszkań, np. przez wymianę ogrzewania z piecowego na centralne albo tam gdzie była wspólna toaleta na dwa lokale, a wygospodarowano pomieszczenia na oddzielne łazienki. Podczas tej dyskusji, radny Stanisław Zaremba przytoczył przykład Traugutta 23, gdzie trzyosobowa rodzina, za 54 – metrowe mieszkanie, płaci już ponad 1400 zł. Dotyczy to klatki wyremontowanej po pożarze, a więc z centralnym ogrzewaniem, o podwyższonym standardzie. Tu sam czynsz, czyli koszty administracji, wzrosły z 8,65 zł na  9,84 zł za metr. Do tego dochodzą oczywiście opłaty  za media. Prosimy mieszkańców o kontakt i informację, jakie dostali podwyżki, za co i ile płacą w mieszkaniach komunalnych.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 02.01.2023r., Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Pułtusku uprzejmie informuje, iż wysokość miesięcznych opłat na pokrycie kosztów stałych i zmiennych na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody są ustalane zgodnie z Działem VII REGULAMINU ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W PUŁTUSKU, który został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 10.04.1997r. – Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2021 r., poz. 716 z późniejszymi zmianami). W przypadku budynku Podchorążych 4 stawki zostały wyliczone na podstawie poniższych danych:

Cena netto za jednostkę energii obowiązująca od 01.10.2022r. zgodnie z taryfą dla ciepła Nr OŁO.4210.46.2022.BG (ciepło + opłata zmienna za usługi przesyłowe) – 132,23 zł;

Cena netto za jednostkę energii z rekompensatą zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw obowiązująca od 01.10.2022r. do 30.04.2023r. (ciepło + opłata zmienna za usługi przesyłowe – rekompensata nie dotyczy opłaty zmiennej za usługi przesyłowe) – 100,16zł (brutto 123,20zł);

Podatek VAT 23%;

Ilość energii zużytej w okresie 01.10.2021 – 30.09.2022 do CO [GJ] – 507 GJ;

Powierzchnia użytkowa budynku – 858,5 m2;

Ilość GJ CW 01.10.2021-30.09.2022 – 188 GJ;

Zużycie CW w okresie 01.10.2021 – 30.09.2022 – 348,10 m3;

Wysokość zaliczki na centralne ogrzewanie obliczono w następujący sposób:

(507GJx123,20)/858,5m2/12miesięcy=6,06zł/m2 p.u.

Wysokość zaliczki na podgrzanie wody obliczono w następujący sposób:

(188GJ x 123,20) : (328,7+19,4)=66,54zł/m3.

W celu wyjaśnienia drastycznej podwyżki zaliczek na podgrzanie wody i centralne ogrzewanie należy zauważyć, że wzrost tych cen w Państwa budynku jest następujący:

Styczeń 2022        Styczeń 2023       % wzrostu

Zaliczka na CO brutto                          2,60                     6,07                      133%

Zaliczka na podgrzanie wody brutto    33,90                   66,54                      96%

Cena brutto za jednostkę energii        62,30                    162,64                    161%

(ciepło + opłata przesyłowa)

W wyniku drastycznych podwyżek na rynku paliw podwyżki dotknęły wszystkich obywateli, nie tylko mieszkańców naszej Spółdzielni. W związku z tym Rząd zobowiązuje nas wszystkich do oszczędzania poprzez obniżanie parametrów cieplnych.

ED

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *