pultuszczak

Facebook


Pogotowie przeciwpowodziowe odwołane

2018-01-26 10:36:57

Stan wody w Narwi stopniowo się obniża. Dziś od godziny 8. 00 starosta pułtuski odwołał alarm przeciwpowodziowy dla gmin Obryte, Pułtusk, Pokrzywnica i Zatory. Nadal obowiązuje jednak pogotowie przeciwpowodziowe

Oznacza to, że gminy o których mowa utrzymują całodobowe dyżury w urzędach gmin dla zapewnienia przepływu informacji w zakresie monitorowania zagrożenia powodziowego oraz gotowości do podejmowania działań w przypadku jego ponownego wystąpienia.
Kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz grup roboczych Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, starosta zobowiązuje do utrzymania gotowości do ewentualnego wystąpienia zagrożenia powodziowego

INFORMACJA O STANIE WÓD RZEKI NAREW – na godz. 22:00, dnia 25.01.2018 r.
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pułtusku informuje, że w ciągu ostatnich godzin stwierdzono obniżanie stanów wody na rzece. Narew nadal utrzymywała się w strefie stanów wysokich i osiągała na wodowskazie w Pułtusku następujące wskazania:
– 25.01.2018r. godz. 12:00 – 398 cm,
– 25.01.2018r. godz. 14:00 – 396 cm,
– 25.01.2018r. godz. 16:00 – 396 cm,
– 25.01.2018r. godz. 18:00 – 394 cm,
– 25.01.2018r. godz. 20:00 – 393 cm,
– 25.01.2018r. godz. 22:00 – 390 cm.
Podobna sytuacja występuje w górze rzeki na odcinku powyżej Pułtuska (Pawłówek i Szygówek), gdzie również stwierdzono obniżenie poziomu Narwi. Cały czas kontynuowane jest monitorowanie wałów oraz pozostałych urządzeń chroniących Pułtusk i okolice przed powodzią. W powyższych działaniach brały udział: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku i Urząd Miejski w Pułtusku w ramach Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Pułtusk Utrudnienia w ruchu występują w okolicach parku Solna, na teren którego nadal obowiązuje zakaz wjazdu. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących zagrożenia powodziowego udzielają pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pułtusku pod całodobowym numerem telefonów: 0 23 692 06 12 lub 505 013 175.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *