pultuszczak

Facebook

Podziękowania za sprawną robotę

2020-03-26 1:18:49

Jak informuje Urząd Miejski, w trakcie robót drogowych prowadzonych na ulicy Świętojańskiej okazało się, że stan przyłączy wodociągowych jest katastrofalny i występuje ryzyko częstych awarii

Konieczny zatem stał się remont przyłączy, tym bardziej, że ma to związek z postępem budowy nowej nawierzchni jezdni z kostki granitowej oraz chodników z płyty granitowej. Okazało się niezbędne ograniczenie dostawy wody do kilku posesji przy ulicy Świętojańskiej. Dzięki dobrej organizacji prac, remont przeprowadzono błyskawicznie i udało się ograniczyć przerwę w dostawie wody do jednego dnia – 25 marca br., w godzinach 9.00 – 14.00.
Na czas przerwy zorganizowano punkt poboru wody w pobliżu mostu Świętojańskiego.
Za sprawne przeprowadzenie prac, burmistrz Wojciech Gregorczyk składa podziękowania wykonawcy zadania – pułtuskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji oraz podwykonawcy – firmie Instal-Bud
Pawła Świderskiego z Pułtuska.
Wielka przebudowa ulic na pułtuskiej Wyspie trwa. Po wykonaniu chodników w ul. Benedyktyńskiej, zostały wstrzymane pozostałe prace na tej ulicy związane z remontem nawierzchni jezdni i wjazdu do hali przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi. Z uwagi na konieczność pozostawienia przejezdności jedynej przeprawy mostowej na teren “Wyspy”, prace te będą kontynuowane w okresie wakacyjnym. Wykonawca przeszedł z pracami na ul. Świętojańską, rozpoczynając roboty budowlane związane z chodnikami od strony mostu w kierunku Rynku.
Równolegle prowadzone będą prace na ul. Marii Konopnickiej w zakresie jezdni, których zakończenie planowane jest do końca marca. Należy się liczyć z dodatkowym czasem wyłączenia jezdni z ruchu na okres około 20 dni po zakończeniu spoinowania kostki na wiązanie technologiczne betonu.Prace związane z montażem konstrukcji Mostu Świętojańskiego rozpoczęły się się 16 marca. Montaż konstrukcji nie oznacza możliwości użytkowania mostu. W tym przypadku także należy liczyć się z czasem niezbędnym na technologiczne wiązanie betonu.
Po odkryciu przyczółków mostu okazało się , że ich stan techniczny nie jest katastrofalny w odróżnieniu od zdemontowanej konstrukcji nośnej mostu.
Podczas spotkania wykonawca poinformował, że most będzie gotowy do wakacji. Ostateczny termin zakończenia obu etapów prac zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami to 30 września 2020 r., jednak obecny postęp prac wskazuje na wcześniejsze zakończenie inwestycji, jeśli tych planów nie pokrzyżuje obecna sytuacja w kraju.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…