pultuszczak

Facebook


PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ „BEZPIECZNE PRZEJŚCIE”

2017-09-27 12:47:04

W piątek pułtuscy policjanci po raz kolejny prowadzili działania „Bezpieczne przejście”. Celem akcji była poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz ograniczanie wykroczeń popełnianych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego i kierujących, których zachowanie godziło w bezpieczeństwo pieszych

Przez cały piątek policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego pułtuskiej Komendy prowadzili działania, których celem była poprawa bezpieczeństwa pieszych. Funkcjonariusze szczególnym nadzorem objęli rejony przejść dla pieszych, gdzie zwracali uwagę na wykroczenia popełniane przez kierowców na szkodę pieszych oraz na wykroczenia, których dopuszczali się sami niechronieni.
W wyniku prowadzonych działań funkcjonariusze ujawnili 50 wykroczeń. Do najczęstszych należały: przekraczanie dozwolonych prędkości na obszarze zabudowanym oraz naruszenie przepisów o zachowaniu się kierujących wobec pieszych.
Represjonowanie powyższych wykroczeń to w przeważającej większości postępowanie mandatowe. W jednym przypadku policjanci sporządzili dokumentację do sądu.
Prowadzenie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w rejonach przejść dla pieszych jest zasadne, gdyż funkcjonariusze cały czas ujawniają wykroczenia, które zagrażają temu bezpieczeństwu. Działania tego typu przyczyniają się do poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i będą w przyszłości kontynuowane.

sierż. sztab. Milena Kopczyńśka, KPP Pułtusk

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *