pultuszczak

Facebook

Podjąłem wyzwanie

2015-12-29 1:36:14

Z Bogdanem Mossakowskim, prezesem Zarządu Szpitala Powiatowego w Pułtusku rozmawia Ewa Dąbek

Czy powołanie na funkcję dyrektora szpitala powiatowego w Pułtusku było dla Pana zaskoczeniem? Czy podjął Pan to wyzwanie bez obaw?

Tak, powołanie mnie na funkcję prezesa zarządu Szpitala Powiatowego było dla mnie nie lada niespodzianką i rodziło obawy, czy podołam nowemu wyzwaniu. Uświadomiłem sobie jednak, że że skoro pan starosta Zalewski i zarząd powiatu uznali, iż podołam, to czemu mam nie podjąć się tego wyzwania. W dalszym ciągu jednak miałem pewne obawy, bo praca ta diametralnie różni się od tej, którą dotychczas wykonywałem, będąc zastępcą dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Jednak, jak to mówią, do odważnych świat należy i ostatecznie zdecydowałem się podjąć to wyzwanie, choć kosztowało mnie to wiele nie przespanych nocy.

Jaki jest zakres Pańskich kompetencji, jakim zasobami szpitala Pan zarządza, a jakie podlegają pod Szpital Powiatowy Gajda Med? Jest to częste pytanie naszych czytelników, którzy nie bardzo orientują się w tym nowym podziale.

Jako Prezes Zarządu wykonuję zadania, obowiązki i uprawnienia, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy o działalności leczniczej, postanowień Aktu założycielskiego Spółki oraz postanowień Regulaminu organizacyjnego Spółki. Do moich zadań należy również kierowanie pracami zarządu, w celu osiągnięcia optymalnych wyników gospodarczych, w tym optymalizacja kosztów funkcjonowania Spółki oraz pozyskiwanie nowych źródeł przychodów. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Spółki to utrzymanie płynności finansowej oraz współdziałanie przy wykonywaniu swoich obowiązków z innymi członkami i organami spółki. Do obowiązków prezesa Zarządu należy w szczególności opracowanie oraz przedkładanie do akceptacji Zgromadzenia Wspólników Spółki rocznych planów gospodarczych i ich realizacja. To również informowanie wspólnika o stopniu realizacji rocznego planu gospodarczego oraz o istotnych zdarzeniach gospodarczych, jakie miały miejsce w Spółce i występujących zagrożeniach dla jej prawidłowego funkcjonowania. Bardzo istotne jest również współdziałanie przy wykonywaniu moich obowiązków z innymi członkami i organami spółki, zgodnie z postanowieniami Aktu Założycielskiego oraz uchwałami jej organów. Ta współpraca zmierza do ochrony interesów spółki.

Z kolei Szpital Powiatowy GAJDA MED zajmuje się całą sferą medyczną.Chcę też dodać, że choć prezesem Zarządu Spółki jestem dopiero niecały miesiąc, to że współpraca pomiędzy pomiędzy mną a doktorem Robertem Gajdą jest nienaganna.

Jakie Pan ma pomysły na zagospodarowanie pustych pomieszczeń szpitalnych i kiedy to może nastąpić?

W obecnej chwili trwają prace w budynku D, gdzie ma być uruchomiony Dom Pomocy Społecznej, a prawdopodobnym terminem jego oddania do użytku jest miesiąc czerwiec 2016 roku. Co do pozostałych wolnych powierzchni, jeszcze nie mam żadnych bliżej określonych planów, choć cały czas zastanawiam się, na co można by było je przeznaczyć.

A jak Pan wspomina swoją poprzednią pracę?

Z dużym sentymentem, bo był to dobry okres w moim życiu, ale skoro pojawiły się nowe wyzwania, musiałem im sprostać. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy za prawie siedmioletnią współpracę i powiedzieć, że zawsze będę miło wspominał ten czas i o nich pamiętał.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…