pultuszczak

Facebook

Początek znacznie większej inwestycji

2022-03-06 6:00:26

Prace prowadzone od początku lutego tego roku na terenie parku przy ulicy Solnej stanowią zaledwie początek I etapu znacznie większej koncepcji i planów inwestycyjnych gminy Pułtusk, dotyczących terenu pułtuskiej przystani

Jest to fragment inwestycji związany z zamknięciem kilkuletniego projektu pn. Strefy zieleni i rekreacji, w ramach którego w bieżącym roku zostaną zagospodarowane jeszcze trzy tereny miejskie: pozostała dotąd nie zagospodarowana część pasażu Klenczona, plac Piłsudskiego – ogródek Jordanowski oraz teren Amfiteatru przy ulicy Baltazara.
Prace w ramach pierwszego etapu robót, zaplanowanych na rok bieżący, z wytyczonym celem przebudowy i zagospodarowania terenu przystani miejskiej, będą polegały w głównej mierze na przebudowie i nasadzeniach roślinności oraz wykonaniu nowego układu komunikacyjnego w postaci ścieżek pieszych z mineralną wierzchnią warstwą stabilizowaną żywicą epoksydową. Wykonane zostanie również oświetlenie parkowe oraz elementy małej architektury typu: pergole, ławki, kosze na odpadki, jak również miejsce na plenerową scenę.

 

Przypominamy, że w ramach prac związanych ze strefami zieleni w bieżącym roku zostaną zagospodarowane jeszcze 3 ważne, do tej pory zaniedbane tereny:
1) Plac Piłsudskiego, poprzez budowę nowego placu zabaw i wprowadzenie zieleni o znaczeniu sensorycznym oraz element wodny,
2) pozostała niezagospodarowana część pasażu Klenczona poprzez nasadzenia roślinne oraz montaż plenerowych instrumentów muzycznych i drobnych elementów małej architektury (ławki, trejaż),
3) teren amfiteatru przy ul. Baltazara poprzez wprowadzenie zieleni i elementów małej architektury.

 

Dalsze etapy zagospodarowania terenu przystani przy ul. Solnej.

W kolejnych latach Gmina Pułtusk planuje dalsze prace związane z wykonaniem:
1) wodnego placu zabaw (zabawkowe koparki, tyrolka, urządzenie wielofunkcyjne do zabawy i doświadczeń z wodą, wspinaczkowe linarium z trampoliną, zjeżdżalnie z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu);
2) wykonanie nowej drogi technologicznej;
3) wybudowanie nowego budynku przystani, który umożliwi funkcjonowanie w nowym obiekcie pułtuskim instytucjom i podmiotom związanym z działalnością wodną. W tym celu opracowane zostały dwie różne koncepcje budynku:
I. nawiązująca do drewnianego budynku, który niegdyś istniał w tym miejscu,
II. współczesny w kształcie statku w stylu nowoczesnym, który to skierowany został do dalszego procedowania i uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń;
4) zagospodarowanie nadbrzeża;
5) wykonanie nowego slipu i remont portu – w porozumieniu z instytucją Wody Polskie; w tej sprawie odbyły się już dwa spotkania pomiędzy  przedstawicielami naszej Gminy i Wód Polskich, podczas których ustalane były szczegóły współpracy.
źródło:pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…