pultuszczak

Facebook


Pierwsze takie w powiecie

2019-02-15 10:58:01

Otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeszewie

Nieczęsto udaje się tak szybko i sensownie zagospodarować budynek po likwidowanej wiejskiej szkole. Dlatego właśnie wójt gminy Świercze Adam Misiewicz z zadowoleniem i dumą mówi o uroczystym otwarciu Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ), które funkcjonują właśnie w budynku po byłej szkole w Świeszewie.
W poniedziałkowej uroczystości (4 lutego) uczestniczyło wielu gości, między innymi minister środowiska Henryk Kowalczyk, pełnomocnik Rządu ds osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz, prezes PFRON Tomasz Maruszewski, przedstawiciele władz samorządowych.
Uruchomienie Warsztatów Terapii zajęciowej na terenach wiejskich jest bardzo ważnym i potrzebnym przedsięwzięciem, gdyż osoby niepełnosprawne mieszkające poza dużymi miastami mają o wiele bardziej ograniczone możliwości korzystania z takich zajęć. Najlepszym na to dowodem jest fakt, że wcześniej w gminie Świercze z takiej formy terapii korzystała tylko jedna osoba, natomiast obecnie już osiem. W zajęciach bierze udział około 40 plus 32 w Klubie Absolwenta. Warsztaty w Świeszewie są przeznaczone dla mieszkańców 5 gmin z 3 powiatów: gmin Świercze i Winnica – powiat pułtuski, gminy Nowe Miasto – powiat płoński, gminy Nasielsk i Pomiechówek – powiat nowodworski.
Prezes WTZ Bogumiła Szlaska powiedziała Tygodnikowi:
-Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świeszewie prowadzone są przez Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Jan-Pol”. Procesem rehabilitacji społeczno – zawodowej objętych jest 40 uczestników z terenu powiatów nowodworskiego pułtuskiego i płońskiego. Z pięciu gmin: Świercze, Winnica, Nasielsk, Nowe Miasto i Pomiechówek. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w sześciu pracowniach: krawieckiej i rękodzieła artystycznego, multimedialnej, muzyczno – teatralnej, ogrodniczo-technicznej, plastyczno – florystycznej oraz pracowni gospodarstwa domowego.
Jesteśmy beneficjentami programu PFRON i prowadzimy zajęcia klubowe dla 32 członków klubu absolwenta. 16 osób, które podjęły zatrudnienie i 16 osób oczekujących na przyjęcie do WTZ.
Uczestnicy niemalże w stu procentach pochodzą z terenów wiejskich. Wszyscy są dowożeni dwoma wysłużonymi samochodami.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *