pultuszczak

Facebook


Pierwsze maszty oświetlenia solarnego

2020-05-14 3:47:08

W ramach planu poprawy bezpieczeństwa przewidzianego w projekcie inwestycyjnym pn. „Remont ciągu ulic Starego Miasta o dł. 1523 m wraz z mostem w Pułtusku”, realizowanego dzięki dofinansowaniu
z wojewódzkiego Funduszu Dróg Samorządowych, wykonane zostaną wyniesione przejścia dla pieszych doświetlone masztami oświetlenia solarnego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *