pultuszczak
PGE Dystrybucja wymienia tradycyjne liczniki na nowoczesne liczniki zdalnego odczytu (LZO)

2023-09-25 12:11:21

PGE Dystrybucja realizuje masową wymianę liczników u odbiorców końcowych. Zgodnie z harmonogramem do końca 2028 r. LZO zostaną zainstalowane u co najmniej 80% odbiorców końcowych, a do lipca 2031 r. urządzenia będą posiadali wszyscy Klienci Spółki, co oznacza wymianę prawie 6 mln urządzeń.


Co to jest licznik zdalnego odczytu?

Licznik zdalnego odczytu to przyrząd pomiarowy służący do pomiaru energii elektrycznej i rozliczeń za tę energię, wyposażony w funkcję komunikacji z systemem zdalnego odczytu. LZO posiada m.in. możliwość zdalnego pozyskiwania danych pomiarowych, bez konieczności wizyty przedstawicieli spółki w miejscu instalacji licznika.

Jakie korzyści wynikają z zastosowania licznika zdalnego odczytu?

LZO umożliwiają dostarczanie szczegółowych informacji o zużyciu energii elektrycznej, co może być pomocne w świadomym gospodarowaniu energią, a tym samym ograniczenia wydatków, nawet o kilkanaście procent w ciągu roku poprzez zmianę przyzwyczajeń w zakresie korzystania z energii elektrycznej. Dzięki tym urządzeniom Klienci PGE Dystrybucja zyskują możliwość lepszego zarządzania energią, efektywniejsze jej wykorzystanie i tym samym ograniczenie kosztów. LZO zapewniają większy komfort, uniknięcie wizyt przedstawicieli PGE Dystrybucja związanych z lokalnym pozyskiwaniem odczytów, a także możliwość prowadzenia zaawansowanych rozliczeń oraz dostęp do danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Liczniki kupowane i instalowane przez PGE Dystrybucja wykonane są zgodne z obowiązującymi na obszarze Polski przepisami i posiadają wszelkie certyfikaty i pozwolenia umożliwiające zastosowanie ich na jej terytorium. Liczniki posiadają deklarację zgodności UE, w tym potwierdzenie zgodności z Dyrektywą 2014/30/UE dot. kompatybilności elektromagnetycznej. Producent urządzenia potwierdza spełnienie przez dany produkt przewidzianych dla niego norm jakości i bezpieczeństwa zawartych w dotyczących go regulacjach prawnych Unii Europejskiej, zgodnie z przedłożoną deklaracją „CE”.

Przesyłane przez licznik zdalnego odczytu dane są szyfrowane, podobnie jak ma to miejsce w przypadku np. danych bankowych. Ich przechowywanie odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dostęp do nich jest rejestrowany i ograniczony, aby mieć pewność, że użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem.

W jaki sposób prowadzone są wymiany liczników w PGE Dystrybucja?

Dla Klientów wymiana liczników jest całkowicie bezpłatna. Koszty zakupu, instalacji i uruchomienia LZO oraz niezbędnej infrastruktury są pokrywane przez PGE Dystrybucja. Instalacja LZO odbywa się według ustalonego w Spółce harmonogramu, z uwzględnieniem liczby urządzeń, które wymagają wymiany w związku z upływem ważności ich cech legalizacyjnych lub oceny zgodności w danym roku. Wymiany liczników mogą być realizowane zarówno przez służby PGE Dystrybucja, jak i upoważnionych przez Spółkę monterów. Wymiana tradycyjnego licznika na licznik zdalnego odczytu nie powoduje zmiany warunków umowy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *