pultuszczak

Facebook


Pani Karolino, dziękujemy

2016-02-04 9:54:07

Pani Karolino, dziękujemy
„Pani Karolino, dziękujemy, stanowiska winszujemy” – takimi słowami witano Karolinę Kielę, nową prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego w Pułtusku, która objęła szefostwo po Wandzie Sochackiej

Spotkanie powitalno – pożegnalne przebiegało w serdecznej atmosferze i w obecności burmistrza Krzysztofa Nuszkiewicza, który – jak zaznaczyła K. Kiela – „Chciałby nam sięgnąć gwiazdkę z nieba”. Burmistrz nie pozostał dłużny, powiedział: – Dużo ciepła, radości i miłości mnie od państwa spotkało. Zarówno od zarządu, który był do niedawna, bardzo mu dziękuję, tu dziękuję pani prezes Wandzie Sochackiej, jak i od nowego.

Nowy zarząd „jest bardzo rozbudowany”. W jego skład wchodzą: Barbara Juras, Otylia Iniarska, Elżbieta Grabowska, Jadwiga Figura, Janina Bysko, Elżbieta Zbrzezna, Stanisław Wysocki, Wiesława Rębała, Mirosław Możański, Barbara Mokrzycka, Wacława Książak, Jan Kozłowski, Zofia Korytkowska. To jemu burmistrz Nuszkiewicz wręczył róże, w ten sposób pożegnał również ustępujący zarząd: Halinę Wiśniewską, Annę Jadacką, Zdzisława Jabłońskiego, Reginę Jabłońską, Janinę Ćwiklińską, Irenę Bednarską, Genowefę Lewandowską.

Pocztą kwiatową dotarły do gościnnej „czwórki” bukiety od dyrektora Krzysztofa Łachmańskiego – „za miłą współpracę” – dla pań: Wandy i Karoliny. – Od zięcia dostałam, oby jak najczęściej – rzuciła nowa prezes.

Seniorki z Domu Dziennego SENIOR – WIGOR, pod kierunkiem Krystyny Wendy, przygotowały program artystyczny. Śpiewały i wygłaszały wiersze pióra Krystyny Otowicz („My seniorzy, emeryci, my jesteśmy bardzo zżyci. Pani Karolino miła, chcemy, żebyś z nami była”).

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *