pultuszczak

Facebook


Oznakowanie na miarę czasów

2017-08-16 11:45:49

Już wkrótce, na pułtuskim rynku, a także w obrębie całej zabytkowej Wyspy pojawią się nośniki SIM. Jak zapowiada burmistrz, na zabytkowej części miasta się nie skończy

Już wkrótce, na pułtuskim rynku, a także w obrębie całej zabytkowej Wyspy pojawią się nośniki SIM. Jak zapowiada burmistrz, na zabytkowej części miasta się nie skończy. W kolejnych latach, w miarę posiadanych środków, System Informacji Miejskiej w Pułtusku będzie rozbudowywany. System Informacji Miejskiej w Pułtusku w pierwszym etapie obejmie obszar Wyspy ograniczony ulicami Stanisława Staszica i Młodzieżową. Oznakowane zostaną gminne budynki oraz ulice i place. Obiekty zabytkowe: Wieża ratuszowa, Kolegiata pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie, Kościół pw. św. św. Piotra i Pawła, Kaplica pw. św. Marii Magdaleny, Zamek – Dom Polonii oraz Kamieniczki z XVIII i XIX w. okalające Rynek zostaną wyróżnione tablicami przybliżającymi ich historię. Dodatkowo ustawione zostaną tablice z planem miasta / obszaru zawierające opis najważniejszych atrakcji turystycznych. Całości oznakowania dopełnią drogowskazy dla kierowców i pieszych. W trosce o zachowanie ładu przestrzennego najcenniejszego historycznie obszaru miasta opracowano wzorcowy szyld – semafor.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *