pultuszczak

Facebook


Oświatowy dzień protestu

2015-10-16 8:03:03

14 października, przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów odbyła się demonstracja dwóch nauczycielskich związków zawodowych – Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Było głośno i mimo temperatury na zewnątrz, bardzo gorąco. Protestujący nie dopuścili do głosu „robiącej ich w balona” minister edukacji Joanny Kluzik – Rostkowskiej. Nie zabrakło również delegacji pułtuskich związkowców.
Wspólne postulaty środowiska oświatowego to:
• zwiększenie nakładów na edukację
Od kilku lat maleją nakłady na edukację w Polsce. Mamy do czynienia z utrzymaniem wieloletniego spadku udziału wydatków na oświatę w relacji do PKB: w roku 2015 udział ten wynosi tylko 2,52%. Nakłady na oświatę nie odzwierciedlają rzeczywistych, niezbędnych potrzeb w zakresie edukacji i wychowania;
• podniesienie płac
Polscy nauczyciele zarabiają za mało. Wzrost ich wynagrodzeń jest zamrożony od trzech lat. Domagamy się finansowego uznania dla pracy nauczycieli i podwyżek;
• przeciwdziałanie prywatyzacji edukacji
Od 2007 r. zamknięto ponad dwa tysiące szkół, a ponad pół tysiąca samorządy przekazały do prowadzenia podmiotom zewnętrznym: fundacjom, stowarzyszeniom lub spółkom. Od kilku lat mamy do czynienia z ograniczaniem sieci publicznych placówek na rzecz podmiotów prywatnych;
• zahamowanie procesu łamania prawa przez niektóre samorządy prowadzące szkoły
Stale przybywa gmin, które likwidują i przekazują szkoły i przedszkola niezgodnie z prawem. Brak zdecydowanych działań ze strony ministerstwa edukacji zachęca kolejne gminy do wyzbywania się publicznych placówek.
DSCN0372

DSCN0377

DSCN0378

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *