pultuszczak

Facebook


Oświadczenie Klubu Radnych Powiatowych Prawa i Sprawiedliwości

2016-04-12 10:48:28

Sprawa pułtuskiego szpitala budziła duże emocje również na ostatniej sesji Rady Powiatu. Wszystko przez uchwałę w sprawie zmiany w umowie konsolidacyjnej pomiędzy Szpitalem Powiatowym a Robertem Gajdą. W związku z tym, opozycyjni radni Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej przygotowali oficjalne stanowisko o następującej treści

Stanowisko Klubu Radnych Powiatowych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie zmiany umowy konsolidacji podmiotów leczniczych: Spółki Szpital Powiatowy w Pułtusku Sp. z o.o.
i Spółki Szpital Powiatowy Gajda Med. Sp. z o.o.
Podczas XV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku, która odbyła się 29 marca 2016r. Przedmiotem obrad Rady Powiatu były m.in. sprawy dot. szpitala pułtuskiego.
Ze względu na to, iż zapewnienie opieki zdrowotnej mieszkańcom to jedno z najważniejszych zadań powiatu, jak również w związku z budzącymi dużo emocji artykułami w mediach lokalnych, Klub Radnych powiatowych Prawa i Sprawiedliwości uznał za konieczne przedstawienie mieszkańcom naszego powiatu stanowiska Klubu w sprawie szpitala pułtuskiego, w szczególności w sprawie głosowania podczas sesji 29 marca 2016r.
Warto przypomnieć, że od 1 sierpnia 2015r. szpital pułtuski funkcjonuje jako Spółka Szpital Powiatowy Gajda – Med. sp. z o.o. płacąc obniżony na 5 lat czynsz za dzierżawę w wysokości 10tys. zł/miesiąc netto.
Prokurent spółki Szpital Powiatowy Gajda – Med. Sp. z o.o. – p. Robert Gajda w pismach z dnia 7 grudnia 2015r. i 14 marca 2016r. zwrócił się do Zarządu Powiatu w kilku sprawach m.in. w sprawie zmiany umowy konsolidacyjnej oraz bieżących i zaległych rozliczeń między stronami.
O ile kwestie dotyczące podnajmu wolnych powierzchni oraz zaległych i bieżących rozliczeń między podmiotami nie budzą wątpliwości i powinny być rozpatrzone pozytywnie, to sprawa obniżenia czynszu na 25 lat do 2040r. do wys. 10tys. zł / miesiąc netto jest nie do przyjęcia przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu w Pułtusku.
Dlatego też wystąpiliśmy z wnioskiem o zdjęcie punktów dot. szpitala z porządku obrad XV sesji Rady Powiatu w Pułtusku, a po jego odrzuceniu głosowaliśmy przeciw zmianie umowy konsolidacyjnej.
Oto nasze argumenty uzasadniające taką decyzję:
1. od 16 marca 2015r. obowiązuje podpisana umowa konsolidacyjna Szpitala Powiatowego w Pułtusku Sp. z o.o., którego właścicielem jest powiat Pułtuski i Spółki Szpital Powiatowy Gajda – Med Sp. z o.o. z obniżonym czynszem dzierżawy w wys. 10tys. zł/ miesiąc netto. Naszym zdaniem czas od 1 sierpnia 2015r. – 7 miesięcy jest zbyt krótki, by obiektywnie ocenić słuszność podjętych decyzji dot. funkcjonowania szpitala w aktualnej formie organizacyjno – prawnej. Tym bardziej, że od czasu przeniesienia szpitala do nowego budynku błędy kolejnych dyrektorów i prezesów doprowadziły do powstania gigantycznego długu i czynsz miał zabezpieczyć jego spłatę.
2. Nie uzyskaliśmy wyczerpującej i przekonywującej odpowiedzi dlaczego okres 5 lat jest niekorzystny i zbyt krótki do podejmowania ważnych decyzji dotyczących rozwoju szpitala.
3. Klub Radnych PiS nic nie wie o innych „ustaleniach”, jak pisze wnioskodawca, między stronami, tj. „starą” i nową Spółką Szpital Powiatowy Gajda – Med sp. z o.o., które „nie zostały doprecyzowane zgodnie z ustaleniami”, i które to nie zostały zawarte w umowie konsolidacyjnej przyjętej uchwałą 16 marca 2015r.
4. Wreszcie, wiązanie się na 25 lat jest naszym zdaniem niepotrzebne i nieuzasadnione, tym bardziej, że:
a. rozwiązanie umowy w aktualnym kształcie jest niezwykle trudne, gdyby zaistniała taka konieczność,
b. mogą pojawić się inne, bardziej korzystne możliwości dla szpitali w wyniku decyzji Państwa, polegających na wzmocnieniu prawnym i finansowym służby zdrowia w Polsce.
Klub Radnych PiS Powiatu życzy żeby udało się zrealizować plany nowej spółce i p. prezesowi Robertowi Gajdzie. Jesteśmy zawsze do dyspozycji w każdej kwestii dotyczącej naszego szpitala. Nie możemy jednak nie mówić o naszych wątpliwościach i obawach w trosce o interes powiatu pułtuskiego, jego mieszkańców i pracowników szpitala w Pułtusku.

Z wyrazami szacunku
Klub Radnych Powiatowych
Prawa i Sprawiedliwości

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *