pultuszczak

Facebook

Ogrodowa do remontu

2021-02-11 3:20:06

W połowie grudnia ubiegłego roku gmina Pułtusk ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Ogrodowej w Pułtusku

Zakres robót ujętych w zamówieniu to: wykonanie nawierzchni asfaltowej i z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo -piaskowej o długości 190,93 m., zlokalizowanej na terenie gminy Pułtusk, na działkach nr 42/4, 42/2,45/2 (powstała z podziału działki 45) 44/2, 43/2, 43/4, 46/2, obręb 23, roboty przygotowawcze, odwodnienie, telekomunikację, krawężniki, obrzeża i cieki przykrawężnikowe, chodnik, chodnik wzmocniony, zjazdy indywidualne i zjazd publiczny,  jezdnię, oznakowanie.

Otwarcia ofert przetargowych dokonano 29 stycznia tego roku. Najkorzystniejszą okazała się ta zgłoszona przez firmę BRUK – POL Grzegorza Musińskiego z Różana, który zobowiązał się wykonać roboty za 489 909 zł. Oprócz tej firmy do przetargu stanęły jeszcze cztery inne z Różana, Ciechanowa, miejscowości Krzynowłoga Mała i nasze Drogi i Mosty z Kacic. Najdroższa oferta to kwota ok. 676 tys.,  a więc o ok. 186 tys. wyższa od wybranej. Kryteria które były brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy to cena i okres gwarancji jakości

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…