pultuszczak

Facebook


Ogłoszenie 500+

2016-06-16 8:36:23

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje, iż z dniem 1 lipca 2016r. upływa termin składania wniosków o świadczenie wychowawcze, skutkujący przyznaniem i wypłatą świadczenia z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016r.
Uprawnienie do świadczenia wychowawczego na wniosek złożony po 1 lipca 2016r. przysługiwać będzie od miesiąca, w którym złożono wniosek.
Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku przy ul. 17 Sierpnia 58.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *