pultuszczak

Facebook

Odwołanie i awanse

2019-08-14 7:05:58

Łukasz Jędrasik p.o. I zastępcy komendanta
powiatowego policji w Pułtusku

W zeszłym tygodniu dotarła do nas wiadomość, że z funkcji zastępcy komendanta powiatowego policji w Pułtusku został odwołany nadkom. Paweł Antośkiewicz


Jak nas poinformowała rzecznik pułtuskiej policji Milena Kopczyńska, decyzję taką podjął Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu, mł. insp. dra hab. Zbigniew Mikołajczyk. Od 2 sierpnia dotychczasowy zastępca komendanta, który pracował u nas od połowy 2017 roku, będzie pełnił służbę w Komedzie Miejskiej Policji w Ostrołęce, pozostając do dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji. Pani rzecznik nie podała przyczyn odwołania.

Nadkom. Paweł Antośkiewicz nie jest już zastępca komendata KPP w Pułtusku

Nadkom. Pawła Antośkiewicza zastąpił, pełniący obowiązki zastępcy komendanta, dotychczasowy Naczelnik Wydziału Kryminalnego, kom. Łukasz Jędrasik. Łukasz Jędrasik służbę w mundurze rozpoczął w 2006 roku, przez pierwszy rok w Oddziałach Prewencji w Piasecznie, przez kolejne 12 miesięcy jako policjant Wydziału Kryminalnego w pułtuskiej komendzie. W marcu 2012 roku awansował na asystenta zespołu do walki z przestępczością narkotykową Wydziału Kryminalnego, trzy lata później zajął stanowisko zastępcy naczelnika tego wydziału, gdzie kolejno, po dwóch latach, awansował na naczelnika. 2 sierpnia 2019 roku Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu, mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk powierzył kom. Łukaszowi Jędrasikowi pełnienie obowiązków I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku.

Podkomisarz Milena Kopczyńska

Przy okazji zmian kadrowych w pułtuskiej policji nie można nie wspomnieć o awansie na I stopień oficerski współpracującej z nami rzeczniczki prasowej komendy Mileny Kopczyńskiej. Jeszcze do niedawna miała stopień sierżanta sztabowego, a teraz, po odebraniu postanowienia prezydenta o nominacji na I stopień oficerski, jest już podkomisarzem. Pani Milenie gratulujemy dodając, że wraz z nią nominacje oficerskie odebrało dwoje pułtuskich policjantów z Wydziału Kryminalnego: podkom. Bożena Kaczmarczyk i podkom. Łukasz Kosewski.
ED

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…