pultuszczak

Facebook


Odprawa roczna pułtuskiej policji

2017-02-09 7:27:22

W środę, w sali Urzędu Miejskiego w Pułtusku odbyła się roczna odprawa podsumowująca wyniki pracy pułtuskiej policji za rok 2016. Efektywność działań ocenił I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Marek Świszcz. Przedstawił priorytetowe przedsięwzięcia, jakie były realizowane i jakie stoją przed formacją w 2017 roku

2016 rok był czasem zmian w strukturze pułtuskiej policji. W lipcu nowym komendantem został podinsp. dr Zbigniew Mikołajczyk, odpowiedzialny za pion prewencji. Stanowisko zastępcy komendanta powiatowego policji objął podinsp. Jarosław Olszewski, któremu powierzono nadzór nad pionem kryminalnym. Obowiązki naczelnika Wydziału Prewencji pełni asp. szt. Adam Szymański a Wydziału Kryminalnego podkom. Łukasz Jędrasik. Nie można także zapominać o powstaniu Punktu Przyjęć Interesantów w Winnicy.
W rocznej odprawie udział wzięli: I zastępca komendanta wojewódzkiego policji z siedzibą w Radomiu insp. Marek Świszcz, komendant powiatowy policji w Pułtusku podinsp. dr Zbigniew Mikołajczyk wraz ze swoim zastępcą, przedstawiciele władz samorządowych – wicestarosta Beata Jóźwiak, burmistrz Pułtuska Krzysztof Nuszkiewicz. W odprawie uczestniczyli także: prezes Sądu Rejonowego w Pułtusku pani Maria Dąbek – Diakon, prokurator rejonowy w Pułtusku pani Jolanta Świdnicka oraz szefowie służb mundurowych działających na terenie miasta i powiatu pułtuskiego.
Podczas odprawy odczytano list pana Jarosława Zielińskiego – sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, będący podsumowaniem działalności polskiej policji w 2016 roku oraz wskazaniem priorytetów ministra na rok 2017, odnoszących się do zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli.
Komendant powiatowy policji w Pułtusku podinsp. dr Zbigniew Mikołajczyk wraz ze swoim I zastępcą podinsp. Jarosławem Olszewskim przedstawili efekty pracy pułtuskich funkcjonariuszy w 2016 roku.
W minionym roku zanotowaliśmy mniej przestępstw. Nie cieszyły statystyki ruchu drogowego, niestety liczba wypadków drogowych znacznie wzrosła, większa jest też liczba tych ze skutkiem śmiertelnym.
Komendant złożył serdeczne podziękowanie samorządom lokalnym za wsparcie finansowe, dzięki któremu w ubiegłym roku możliwy był zakup dwóch nowych radiowozów.
I zastępca komendanta, podinsp. Jarosław Olszewski zaprezentował wyniki pracy pionu kryminalnego.
Efektywność działań policji w 2016 roku ocenił I zastępca komendanta wojewódzkiego policji zs. w Radomiu insp. Marek Świszcz. Na tle garnizonu mazowieckiego przedstawiają się na dobrym poziomie. Omówił priorytetowe przedsięwzięcia, jakie były realizowane i jakie stoją przed formacją policji w 2017 roku.
W wypowiedzi komendanta poruszone zostało funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji ,, Moja Komenda”. Dzięki tym nowym narzędziom teleinformatycznym, każdy mieszkaniec ma jeszcze większy wpływ na bezpieczeństwo oraz możliwość szybkiego kontaktu z dzielnicowym. Ponadto insp. Marek Świszcz przedstawił założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas” który zakłada wzmocnienie roli dzielnicowego jako „policjanta pierwszego kontaktu” . Wśród zadań na 2017 rok ujęte zostały: wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach, skuteczna walka z przestępczością gospodarczą, szybka i skuteczna reakcja policji na zaistniałe zdarzenia.
Komendant wojewódzki policji podkreślił, że uzyskanie tak dobrych wyników było możliwe dzięki zaangażowaniu społecznemu i dobrej współpracy z innymi instytucjami w procesie zapobiegania przestępstwom oraz ich wykrywaniu. Podkreślił rolę debat społecznych, jako bezpośrednią formę kontaktu z lokalną społecznością, co pozwala wsłuchać się w bieżące problemy i potrzeby mieszkańców. W swojej wypowiedzi podziękował wszystkim służbom i instytucjom współpracującym z policją oraz policjantom i pracownikom policji za duże zaangażowanie i wysiłek, jaki włożyli w pracę w 2016 roku.
Na odprawie głos zabrali przedstawicieli samorządu oraz wymiaru sprawiedliwości, którzy dobrze ocenili pracę policjantów, zaznaczając zaangażowanie funkcjonariuszy w wykonywanie obowiązków służbowych.
Podsumowując spotkanie podinsp. dr Zbigniew Mikołajczyk podziękował samorządowcom oraz wszystkim podmiotom za dotychczasową bardzo dobrą współpracę, przekazał wyrazy wdzięczności policjantom i kadrze kierowniczej za dobrą i efektywną służbę. Złożył również podziękowania wszystkim, którzy rozumieją potrzebę troski o bezpieczeństwo i porządek publiczny.
st. sierż. Milena Kopczyńska, KPP Pułtusk
odprawa1

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *