pultuszczak

Facebook
Odebrali most i drogę

2023-01-11 12:20:30

Dobiegła końca kolejna drogowa inwestycja Samorządu Powiatu Pułtuskiego – budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka (gmina Zatory). We wtorek, 10 stycznia dokonano odbioru prac. W spotkaniu w Mystkówcu wziął udział przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nalewajk wraz z radnymi – Włodzimierzem Kaczmarczykiem i Pawłem Brodzkim oraz wójt gminy Zatory Grzegorz Falba, przewodnicząca Rady Gminy Zatory Zofia Drabczyk, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku z dyrektorem Markiem Kamińskim, a także Inspektor Nadzoru Budowlanego Dariusz Zieliński.

Celem realizacji tej inwestycji była budowa mostu z obustronnymi chodnikami i rozbudowa drogi powiatowej o szerokości 6 m z nawierzchnią asfaltową, a także wykonanie pobocza z kruszywa łamanego wraz z przyległymi zjazdami. Wykonawcą inwestycji była firma Drogi i Mosty Jana Kaczmarczyka z Kacic. Łączny koszt zadania wyniósł 2 845 133, 82 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 905 000,00 zł.
Zakres prac obejmował wycinkę kolidujących krzewów oraz odmulenie rowów, wykonanie wykopów i nasypów, nowych warstw podbudowy pod poszerzeniami jezdni, budowę mostu, ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni jedni, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy odsączającej, podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno- bitumicznej, zjazdów na przyległe działki oraz pobocza z kruszywa łamanego.
Realizacja inwestycji przyczyniła się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa ruchu, ale także skutecznego odprowadzenia wód opadowych na tym odcinku drogi powiatowej. Stworzono dogodne warunki komunikacyjne, ponadto poprawiło się bezpieczeństwo ruchu kołowego i ruchu pieszych w obrębie drogi.
Warto zaznaczyć, że przeprowadzona inwestycja ma także wpływ na poprawę estetyki i funkcjonalności tej części wsi Mystkówiec-Kalinówka.
źródło: powiat pułtuski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *