pultuszczak

Facebook
Odebrali 43 psy z przytuliska

2023-02-08 3:20:47

Fatalne warunki w przytulisku dla zwierząt na terenie sąsiedniego powiatu

W związku z podejrzeniem niewłaściwej opieki nad zwierzętami, ostrołęccy policjanci wspólnie z przedstawicielami Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego, wójta gminy Lelis, fundacji zajmującej się ochroną zwierząt, a także lekarzem weterynarii podjęli interwencję w jednym z przytulisk dla zwierząt. Z uwagi na trudne warunki bytowe czworonogów wydana została decyzja administracyjna dotycząca interwencyjnego odebrania 43 psów.

Policjanci z ostrołęckiego Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją ustalili, że w jednym z przytulisk dla zwierząt funkcjonującym na terenie powiatu ostrołęckiego, przebywające tam psy nie mają właściwej opieki. Policjanci nawiązali ścisłą współpracę z powiatowym lekarzem weterynarii, wójtem gminy Lelis oraz fundacją zajmującą się ochroną zwierząt oraz ostrołęckim lekarzem weterynarii.

Podczas prowadzonych na miejscu czynności ustalono, że część zwierząt było zaniedbana, nie miała także należytej opieki i znajdowała się w trudnych warunkach bytowych. Psy nie miały także stałego dostępu do wody. Powiatowy lekarz weterynarii skierował wniosek do wójta gminy Lelis o interwencyjne odebranie 43 zwierząt znajdujących się w schronisku dla psów. Wydana została również decyzja administracyjna dotycząca odebrania zwierząt.

Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z ostrołęckiego Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją.

Policjanci przypominają, że każda informacja, która może uchronić zwierzęta przed cierpieniem, zapobiec popełnieniu przestępstwa oraz doprowadzić do ukarania osób, które popełniły przestępstwo lub wykroczenie, jest dla Policji bardzo cenna. Informacje o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach przeciwko zwierzętom lub środowisku można skontaktować się e-mailowo: zielonastrefa.kmpostroleka@ra.policja.gov.pl.

Autor: kom. Tomasz Żerański

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *