pultuszczak

Facebook


Obowiązkowe pojemniki na bioodpady

2020-12-17 2:47:07

Niedługo PPUK zacznie je dostarczać

Od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/298/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk, dla bioodpadów stanowiących odpady komunalne wprowadza się obowiązek posiadania przez właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym pojemników na bioodpady w kolorze brązowym, a w przypadku innego koloru pojemnika, oznakowanie go etykietą BIO. Pojemniki na bioodpady będą zapewnione przez Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. W przypadku wytwarzania większej ilości bioodpadów (powyżej 1 pojemnika), właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie dodatkowych pojemników. Ilość pojemników na odpady powinna odpowiadać ilości wytwarzanych odpadów przez mieszkańców nieruchomości.

Od 28.12.2020 r. PPUK Sp. z o. o. rozpocznie sukcesywne rozwożenie pojemników na bioodpady zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych (harmonogram na stronie: www.pultusk.pl  www.ppuk-pultusk.bip.org.pl).

W przypadku nieobecności właścicieli nieruchomości w określonych w harmonogramie terminach, możliwy jest osobisty odbiór pojemników na bioodpady w każdy poniedziałek w godzinach 800-1800 w PPUK  Sp. z o.o. pod adresem ul. Rybitew 32, 06-100 Pułtusk.

Ponadto informujemy, że od 1 listopada 2020 r. istnieje możliwość skorzystania z 15% zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących w kompostowniku przydomowym bioodpady stanowiące odpady komunalne. W tym celu należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Pułtusku korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nieruchomości, której właściciele zadeklarują posiadanie kompostownika, nie będą zaopatrzone w pojemnik na bioodpady. Z wyżej wymienionych nieruchomości bioodpady nie będą odbierane.

Informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod numerem tel. 23 306 72 21

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *