pultuszczak

Facebook


O remoncie śluz

2020-12-02 6:37:14

Od kilku tygodni pułtuszczanie obserwują remont pułtuskich śluz przeciwpowodziowych nr 1 (śluza zlokalizowana w pobliżu cmentarza mauzoleum żołnierzy radzieckich) i 3 (śluza przy ulicy Staszica, róg Gajkowicza).

Śluza nr 2 (przy bulwarze im. 1 Pułtuskiego Batalionu Saperów) została wyremontowana w ubiegłym roku. Inwestycję prowadzi Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE. Celem remontu jest poprawa stabilności śluz, w tym m.in. ich uszczelnienie (wymiana uszczelek), naprawa konstrukcji żelbetowej, konserwacja części metalowych oraz wymiana mechanizmów wyciągowych, a ponadto – wprowadzenie pełnej automatyki ich działania. Ten od bardzo dawna wyczekiwany remont ziścił się dzięki zaangażowaniu posła Henryka Kowalczyka. Pułtuszczanie wysoko oceniają przebieg prac. Burmistrz miasta biorąc pod uwagę oceny mieszkańców, jak również wzorowe przygotowanie i fachowość prowadzenia robót, odnosi się z najwyższym uznaniem do przykładnie realizowanej inwestycji. Wyrazy podziękowania należą się panu Longinowi Jankowskiemu – dyrektorowi Zlewni w Dębem i panu Jarosławowi Turkowi – kierownikowi Działu Inwestycji oraz panu Stanisławowi Wóltańskiemu – kierownikowi Nadzoru Wodnego w Pułtusku za sumienność i wysiłek na rzecz przygotowania zadania oraz sprawność jego realizacji.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *