pultuszczak

Facebook

O koszeniu i śmieciach

2022-07-26 11:25:39

My pytamy, PPUK odpowiada

W kilku ostatnich numerach poruszaliśmy temat koszenia rowów i poboczy przy drogach gminnych na terenie gminy Pułtusk. Punktem wyjścia były drogi w Kleszewie, Lipie, Chmielewie, gdzie niedrożne rowy zarosły po pas. Po naszej publikacji, w Kleszewie wykoszono paseczek przy poboczu, resztę pozostawiając. Dlatego też postanowiliśmy zapytać kierujących Pułtuskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych, na jakiej zasadzie i czy zgodnie z jakimś ustalonym harmonogramem odbywają się koszenia na terenie miasta i gminy Pułtusk. Przedsiębiorstwo informuje, że: tereny zieleni znajdujące się pod opieką spółki : trawniki przy ulicach, place zabaw i skwery koszone są 2 razy w miesiącu , pozostałe tereny raz w miesiącu.

Jeśli chodzi o pobocza dróg gminnych w pierwszej kolejności wykaszane są drogi gminne utwardzone, w drugiej kolejności gruntowe, a trzeciej kolejności wykaszane są miejsca które nie mają statusu drogi gminnej. Wszelkie prace wykonywane są wedle zawartych umów z gminą, większość z nich ma charakter stały.

Czytamy i nadziwić się nie możemy, bo choć droga w Kleszewie jest asfaltowa, od wiosny aż do teraz pobocze i rowy nietknięte były kosiarką, a gdy już zarosły grubymi chaszczami, wycięto paseczek pobocza i na tym koniec. A woda z opadów nadal nie ma gdzie uciekać, więc zalewa prawie nowy asfalt…

Drugi temat to odpady remontowo – budowlane. Taki widok mogli podziwiać z okna, przez dobrych kilka dni, mieszkańcy jednego z podwórek przy rynku. Na dole, w lokalu użytkowym, trwał remont, co zrozumiałe. Trudniej zrozumieć, dlaczego odpady remontowe zalegały tu w workach, mokły i były rozwiewane. Gdy maila skierowaliśmy do PPUK, śmieci remontowe szybko zniknęły. A ze spółki otrzymaliśmy taką odpowiedź:

Wszystkie odpady, w tym remontowo – budowlane powinny być zbierane w wyznaczonym miejscu czyli albo altanie (segregacja) bądź w kontenerze / big-bagu (remontowo-budowlane). Jest to podyktowane regulaminem utrzymania porządku i czystości uchwalonego przez Radę Miasta Pułtusk. Odpady remontowo – budowlane do 1m3 można we własnym zakresie zawieść na PSZOK do Płocochowa 95, w ramach złożonej deklaracji na odpady. Przy większej ilości  odpadów można wynająć od PPUK Sp. z o.o. kontener.

PPUK wprowadza od tego tygodnia (odpowiedź przesłana w ubiegłym tygodniu – dop. red.) nową ofertę dla mieszkańców prowadzących remont – wynajem pojemników big bag, który jest odpowiedni  na potrzeby mieszkańców.

Drodzy mieszkańcy, macie nowy sposób na pozbycie się remontowych odpadów. Informujcie redakcję o cenach, czy według was są “do przełknięcia”.

ED

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…