pultuszczak

Facebook


O emeryturach

2018-04-20 1:46:12

Przypomnienie kilku faktów o zmianach emerytalnych, w tym o emeryturach rolniczych

Do 2012 roku powszechny wiek emerytalny obowiązywał dla kobiet 60 lat życia, dla mężczyzn 65 lat. W tamtym systemie istniały ponadto różne uprawnienia branżowe, pozwalające na przechodzenie na wcześniejsze emerytury. Między innymi rolnicy mogli przejść na emeryturę po osiągnięciu przez kobiety wieku 55 lat i 60 lat przez mężczyzn oraz przy spełnieniu dwóch warunków: musieli przepracować na roli przynajmniej 30 lat i po przejściu na emeryturę nie mogli dalej pracować.
11 maja 2012 r. Sejm przyjął nową ustawę emerytalną, którą podniósł wiek emerytalny do 67 roku życia dla wszystkich (rolników również) począwszy od 1 stycznia 2013 roku. Za ustawą głosowało 268 posłów (PO i PSL) przeciw 185 posłów (PiS). Autorem tej ustawy był ówczesny Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz, obecnie szef PSL-u. Ustawa znosiła również wcześniejsze emerytury dla rolników, z tym że tę likwidację przesunięto w czasie – miała nastąpić z końcem 2017 roku. Zatem głosami PSL podniesiono wiek emerytalny do 67 lat i zlikwidowano wcześniejsze emerytury rolnicze. Przypomnę, że PiS głosowało przeciw.
Prawo i Sprawiedliwość od początku deklarowało, że po dojściu do władzy cofnie wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Tak też uczyniliśmy, przyjmując ustawę przygotowaną przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na początku 2017 roku z dniem wejścia w życie 1 października 2017 r.. Ustawa ta była prostym obniżeniem wieku emerytalnego dla wszystkich, również dla rolników. Ustawa nie poruszała kwestii tzw. emerytur wcześniejszych, gdyż problem wcześniejszego przejścia na emeryturę w różnych grupach zawodowych reguluje ustawa o emeryturach pomostowych przyjęta 19 grudnia 2008 r. również przez koalicję PO-PSL. W tej ustawie określa się warunki przejścia na emeryturę w wieku 55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni, jeśli wykonują pracę w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. Lista zawodów i prac podlegających ustawie stanowi razem 64 pozycje, lecz na tej liście zabrakło zawodu rolnika i określenia, że praca rolnika jest pracą o szczególnym charakterze. Listę tę przygotowała minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak, wówczas była to również przedstawicielka partii PSL.
Dziś PSL w wielu miejscach, m.in. na swojej stronie internetowej psl.pl zamieszcza kłamstwa, jakoby PiS podniósł wiek emerytalny rolników. Przytoczone fakty wyjaśniają i pokazują te partie, które podniosły wiek emerytalny, także rolnikom oraz te, które wiek emerytalny obniżyły.
Henryk Kowalczyk minister środowiska

Nad czym obecnie pracuje Ministerstwo Środowiska
Domy drewniane. W ramach narodowego programu Mieszkanie+ opracowujemy program budowy domów drewnianych, jednorodzinnych oraz wielorodzinnych, przeznaczonych na wynajem, na sprzedaż lub na wynajem z możliwością wykupu na własność. Do tego celu wykorzystamy niezalesione grunty będące własnością Lasów Państwowych. Otwarci jesteśmy na współpracę z samorządami, by budować również na gruntach samorządowych.

Czyste powietrze. Pracujemy nad programem „czyste powietrze”, który będzie skierowany do użytkowników domów jednorodzinnych. Planujemy wspierać finansowo rozwiązanie kompleksowe tzn. termomodernizację (ocieplenie ścian, sufitów, wymiana okien) i wymianę źródła ogrzewania np. z węgla na gaz albo elektryczną pompę ciepła. Planowana wysokość wsparcia będzie uzależniona od dochodów i zamożności rodziny będącej właścicielem domu.

Inspekcja Ochrony Środowiska. Planowane są zmiany w zakresie funkcjonowania Głównej i Wojewódzkich Inspekcji Ochrony Środowiska w taki sposób, by mogły reagować na nielegalne przywożenie odpadów różnego pochodzenia w miejsca do tego nienadające się. Chcemy, by Inspekcja była w gotowości 24 godziny na dobę i mogły wkraczać z kontrolą na tereny zakładów, tereny prywatne, wykopów pożwirowych po zgłoszeniu sygnału od mieszkańców. Obecnie przywożone w nocy odpady są składowane w różnych miejscach, a później nikt do nich się nie przyznaje.

Uciążliwość zapachu. Trwają prace nad ustawą o uciążliwości zapachowej, która określi precyzyjne parametry lokowania nowych inwestycji w odpowiedniej odległości, np. uzależnienie usytuowania obiektów hodowli wielkoprzemysłowych i ich wielkości od odległości od zabudowań mieszkalnych. Takie przypadki, jak próba ulokowania bardzo dużej fermy drobiu w Bobach czy chlewni w Niestępowie i w gminie Świercze powinna mieć jasno określone odległości, aby mieszkańcy mogli się czuć spokojnie.
Ocena hałasu. Prace nad ustawą określającą metody oceny hałasu i sposoby jego ograniczenia trwają od kilku miesięcy. Wynikają one również z Dyrektywy UE i chcemy, aby w Polsce przyjąć identyczne metody oceny hałasu jak w całej Unii.

Trwają jeszcze inne prace dotyczące prawa geologicznego, zagospodarowania i recyklingu odpadów, powtórnego wykorzystania plastiku, zabezpieczenia wód podziemnych przed skażeniami, przyspieszenia procedur wykonywanych ocen oddziaływania na środowisko i wiele innych, może już nie tak bezpośrednio wpływających na życie mieszkańców.
O postępie tych prac i proponowanych rozwiązaniach będę starał się informować na bieżąco, gdy będą już propozycje konkretnych zapisów.

Spotkanie ministra Henryka Kowalczyka z K. Vella, komisarzem ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa w Komisji Europejskiej

Spotkanie w sprawie prawa łowieckiego

Minister Henryk Kowalczyk gościł Patricię Espinosę, Sekretarz Wykonawczą Ramowej Konferencji Klimatycznej ONZ (UNFCC). Głównym tematem spotkania były przygotowania do szczytu klimatycznego COP 24

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *