pultuszczak

Facebook

Nowy zastępca komendanta

2019-08-07 12:16:10

Dotychczasowy Naczelnik Wydziału Kryminalnego zastąpił nadkom. Pawła Antośkiewicza, który od ponad dwóch lat piastował stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku.

Łukasz Jędrasik służbę w mundurze rozpoczął w 2006 roku, przez pierwszy rok w Oddziałach Prewencji w Piasecznie przez kolejne 12 miesięcy jako policjant Wydziału Kryminalnego w pułtuskiej komendzie. W marcu 2012 roku awansował na asystenta zespołu do walki z przestępczością narkotykową Wydziału Kryminalnego, trzy lata później zajął stanowisko zastępcy naczelnika tego wydziału, gdzie kolejno, po dwóch latach, awansował na naczelnika. 2 sierpnia 2019 roku Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu, mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk powierzył kom. Łukaszowi Jędrasikowi pełnienie obowiązków I zastępcy komendanta powiatowego policji w Pułtusku.

podkom. Milena Kopczyńska, KPP w Pułtusku

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…