pultuszczak

Facebook


Nowy prezes TBS

2020-04-16 11:16:15

Dariusz Ogniewski został powołany z dniem 1 marca 2020 r. do Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o.o., obejmując jednocześnie funkcję prezesa Zarządu Spółki

Nowy prezes jest absolwentem Wyższej Szkoły Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku – Wydziału Nauk Politycznych. Karierę zawodową rozpoczął na stanowisku – doradcy kredytowego w banku CitiHandlowy S.A. w Legionowie. W 2007 r. zaczął pracę w Deutsche Banku PBC S.A., obejmując stanowisko zastępcy kierownika placówki bankowej. Odpowiedzialny był m.in. za budowanie i profesjonalny rozwój zespołu doradców kredytowych, delegowanie zadań, rozliczanie pracowników z wyznaczonych celów, windykację zaległych rachunków kredytowych oraz zarządzanie celami we współdziałaniu z dyrekcją placówki bankowej.
W roku 2017 rozpoczął pracę na stanowisku Głównego Administratora w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach. Do jego obowiązków należał m.in. nadzór nad prawidłowym i sprawnym funkcjonowaniem obiektu, przyległego terenu oraz wszystkich budynków i urządzeń na odpowiednim poziomie sprawności technicznej, zabezpieczenie usług na rzecz mieszkańców i pracowników poprzez właściwą organizację pracy.
Dodatkowo, odpowiedzialny był za planowanie, organizowanie i kontrolę pracy podległych działów i sekcji, w szczególności dotyczącej:
– terminowości i rzetelności wykonywanych zadań przez pracowników;
– dyscypliny pracy poprzez nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników regulaminów, przepisów BHP i p.poż. oraz tajemnicy służbowej;
– współdziałania nadzorowanych przez siebie działów i sekcji z całością struktury obiektu;
– planowania, analizy i realizacji potrzeb DPS w Ołdakach w zakresie gospodarki inwestycyjno – remontowej.

Odpowiedzialny był również za realizację przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, ochrony danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *