pultuszczak

Facebook


NOWY KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO

2020-10-02 10:32:40

1 października, stanowisko kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pułtusku i kierownika Urzędu Stanu Cywilnego objęła Bogumiła Przybyłowska

Bogumiła Przybyłowska posiada wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie administracji publicznej oraz ukończone w tym zakresie studia podyplomowe. Pracowała w sekretariacie Urzędu Gminy w Obrytem w latach 1994-1995, a przez kolejne 3,5 roku – w dziekanacie Wydziału Historycznego WSH w Pułtusku. Przez ponad 20 lat pracowała w Starostwie Powiatowym w Pułtusku, 4 lata jako kierownik Biura Rady, a ostatnich 9 lat na stanowisku dyrektora Wydziału Obsługi Rady i Zarządu. Do jej zadań należało zapewnienie obsługi administracyjno – biurowej sesji Rady Powiatu, posiedzeń komisji Rady i Zarządu Powiatu. Była odpowiedzialna za realizację petycji wpływających do Starostwa, przygotowanie projektu i aktualizację Statutu Powiatu, koordynowanie zadań związanych z przygotowaniem raportu o stanie powiatu.

Wydział Edukacji i Promocji

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *