pultuszczak

Facebook


Nowy dyrektor w Obrytem

2019-08-09 7:19:16

Jak informuje na stronie internetowej gminy Obryte wójt Sebastian Mroczkowski, 30 lipca odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem.Komisja konkursowa, powołana na mocy zarządzenia wójta, w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniła na stanowisko dyrektora Agnieszkę Bala. Gratulujemy i liczymy na dobrą współpracę, nie tylko ze środowiskiem szkolnym i władzami gminy ale również lokalną prasą
ED

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *