pultuszczak

Facebook
NOWY DWÓR. Remont dawnego GKO na finiszu; czas obsadzić „stołki”

2023-03-10 2:51:29

Remont dawnego Garnizonowego Klubu Oficerskiego w Twierdzy Modlin zbliża się do końca. W tej chwili ekipa budowlana przystąpiła do porządkowania terenu zewnętrznego. Po otwarciu będzie potrzeba zatrudnienia osoby zarządzającej obiektem. Jest już uchwala Rady Miasta w tej kwestii


Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej odbyła się w ratuszu w ubiegłym tygodniu. Głównym punktem było głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym statut Nowodworskiego Ośrodka Kultury. W statucie wprowadzono punkt zezwalający na zatrudnienie zastępcy dyrektora NOK. Wszystko z myślą o odnowionym obiekcie w Twierdzy Modlin, który wg planów ma zostać otwarty w bieżącym roku. W uzasadnieniu do uchwały czytamy, że „w związku ze zbliżającym się finałem remontu Klubu Garnizonowego w Modlinie Twierdzy konieczne jest zaplanowanie obsługi obiektu oraz jego funkcjonowania. W związku z charakterem planowanych zamierzeń obiekt będzie włączony w skład Nowodworskiego Ośrodka Kultury, a zatrudniony personel w skład zespołu pracowników NOK. Zachodzi w takim przypadku konieczność uchwalenia zmian w statucie NOK, dotyczących stanowiska zastępcy dyrektora ośrodka”.
W związku z tym, że to Dyrektor NOK po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta rozstrzyga o zatrudnieniu zastępcy, próbowaliśmy dowiedzieć się, jaki zakres obowiązków będzie spoczywał na nowo zatrudnionej osobie oraz jaki będzie terminarz procesu rekrutacji. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że po szczegóły mamy się udać do urzędu miasta.
Obecnie Nowodworski Ośrodek Kultury funkcjonuje jak dotychczas. W kwestii wyboru dyrektora Nowodworskiego Ośrodka Kultury po oddaniu do użytku Garnizonowego Klubu Oficerskiego i koncepcji jego struktury organizacyjnej prosimy kierować do organizatora, czyli władz samorządowych naszego miasta – przekazała nam Anna Kłos p.o. dyrektora NOK. Oczywiście będziemy dopytywać.
Nie ustają natomiast spekulacje, co do osoby, która miałaby zająć stanowisko z-cy dyrektora. Jedni mówią o wielkim powrocie na „stare śmieci”, inni o „świeżej krwi”. Wszystko będzie jasne już niebawem.

GM

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *