pultuszczak

Facebook

Nowi dyrektorzy w gminie i powiecie

2019-08-20 3:40:35

Przekazanie aktów powierzenia stanowisk dyrektorskich


W związku z nierozstrzygniętymi konkursami na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego, Zarząd Powiatu, po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych i w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny (Mazowiecki Kurator Oświaty), powierzył te stanowiska wyznaczonym kandydatom: stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku na lata 2019-2024 – Agnieszce Kowalskiej, stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku na lata 2019-2024 – Annie Kmiołek-Gizarze.

Z kolei w gminie Obryte, 6 sierpnia, wójt Sebastian Mroczkowski wręczył wyłonionej w drodze konkursu Agnieszce Bali akt powierzenia stanowiska na dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem na okres 5 lat szkolnych, tj. do dnia 31 sierpnia 2024.

źródło: powiat pułtuski i gmina Obryte

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…