pultuszczak

Facebook

Nominowani i awansowani

2022-08-29 5:31:09

W poniedziałek, 29 sierpnia, w Urzędzie Miejskim w Pułtusku odbyło się spotkanie dyrektorów placówek oświatowych, podczas którego burmistrz Wojciech Gregorczyk wręczył powierzenia stanowiska dyrektora na 5 lat szkolnych: pani Hannie Chojnowskiej w Publicznej Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie, pani Katarzynie Przewłockiej w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Pułtusku i panu Kamilowi Grabowskiemu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku

W dalszej kolejności odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom szkół podstawowych i przedszkoli, dla których Gmina Pułtusk jest organem prowadzącym. Akty nadania stopnia awansu zawodowego Burmistrz wręczał nauczycielom w obecności dyrektorów publicznych placówek oświatowych. Zgodnie z Kartą Nauczyciela, przy nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego, nauczyciele złożyli ślubowanie według roty zawartej w ustawie. Nauczyciel mianowany to trzeci stopień awansu zawodowego. Mógł go zdobyć nauczyciel kontraktowy po odbyciu stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy i zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną. W skład komisji wchodzili: przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, a także 2 ekspertów wpisanych na listę ekspertów Ministra Edukacji Narodowej. W bieżącym roku w sesji letniej egzamin na stopień nauczyciela mianowanego zdało pomyślnie 6 nauczycieli. Tym samym akty nadania stopnia nauczyciela otrzymały panie: Katarzyna Śliwka, Magdalena Morawska, Ewelina Emilia Pieńkos, Katarzyna Karp, Justyna Piątek i Katarzyna Panufnik.

Serdecznie gratulujemy nowym dyrektorom i życzymy im sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy. Gratulujemy również wszystkim awansowanym nauczycielom.
źródło:pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…