pultuszczak

Facebook
No i się doczekaliśmy!

2021-06-30 1:14:51

Umowa na budowę obwodnicy Pułtuska podpisana

17 czerwca, przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, w obecności, m.in., wiceministra Infrastruktury Rafała Webera, posła Henryka Kowalczyka, przedstawicieli firmy STRABAG – Waldemara Wójcika i Tomasza Matuszewskiego oraz lokalnych władz – burmistrza Wojciecha Gregorczyka i starosty Jana Zalewskiego, podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej 61. Powstanie z końcem 2025 roku.

– Za chwileczkę dojdzie do bardzo ważnej uroczystości – powiedział wiceminister Weber – zostanie podpisana umowa na zaprojektowanie i zbudowanie obwodnicy Pułtuska, obwodnicy bardzo długo oczekiwanej przez mieszkańców tego miasteczka. Cieszę się bardzo, że mogę tutaj być i że mogę wspólnie z Generalną Dyrekcją, z naszym partnerem wykonawczym, a także z panem ministrem Henrykiem Kowalczykiem i wszystkimi ten moment celebrować. Obwodnica Pułtuska to około 20 km nowej drogi krajowej, zbudowanej w standardzie GP, wartość tego kontraktu to 442 miliony złotych, kwota bardzo wysoka, wyasygnowana z Krajowego Funduszu Drogowego, aby ten projekt zrealizować. Obwodnica Pułtuska jest realizowana dzięki decyzjom rządu PiS, który to powołał do życia program budowy stu obwodnic.

– Jest to kolejny niezwykle ważny, można powiedzieć że najważniejszy moment w budowie tej obwodnicy – powiedział poseł Henryk Kowalczyk. – O konieczności jej budowy mówiono od kilkudziesięciu lat i na szczęście w końcu teraz się to konkretnie materializuje. Dzisiejszy dzień jest momentem przełomowym, bo podpisana umowa z wykonawcą, właściwie już ostatecznie przesądza, że ta obwodnica będzie wykonana.

Poseł Kowalczyk dziękował za podjęte w 2017 decyzje, które umożliwiły rozpoczęcie procesu inwestycyjnego. Przygotowania formalne do realizacji budowy obwodnicy to skomplikowana droga, ale mamy już decyzję środowiskową, jesteśmy po negocjacjach z mieszkańcami, kolejne miesiące to będą jeszcze prace projektowe i przygotowanie gruntów. Henryk Kowalczyk obiecał ciągłe wsparcie, dziękując również mieszkańcom gminy Pułtusk, i nie tylko, za ogromne zrozumienie dla tej inwestycji. Świadczy o tym ilość odwołań od decyzji środowiskowej, która zwykle jest ogromna, a u nas były tylko cztery takie odwołania.

Śmiało można powiedzieć “mamy to!”. Teraz pozostaje tylko obserwować postępy prac i czekać na uroczyste otwarcie obwodnicy, dzięki której nie tylko pułtuszczanie odetchną z ulgą.

W OFICJALNYM KOMUNIKACIE GDDKIA czytamy:
Podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i budowę około 20-kilometrowej obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61 (DK61). To jedna z dziewięciu mazowieckich obwodnic realizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

– Podpisana dzisiaj umowa jest już dwudziestą czwartą w tym roku. Dzięki temu do fazy realizacji przeszły 24 zadania o łącznej długości ok. 310 km i wartości ok. 8,7 mld złotych – powiedział Tomasz Żuchowski, Szef GDDKiA.

Kontrakt GDDKiA

Wykonawcą inwestycji jest firma Strabag. Umowa o wartości prawie 442 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty jej zawarcia. 10 miesięcy po zawarciu umowy wykonawca ma złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po uzyskaniu decyzji do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w I kwartale 2025 r.

W ramach kontraktu wykonawca przygotuje projekt budowlany, uzyska niezbędne decyzje, a następnie wybuduje drogę.

Przebieg obwodnicy

Nowa trasa o łącznej długości ok. 20 km będzie omijać Pułtusk od zachodu. Wybudowany zostanie węzeł drogowy na rozwidleniu DK61 i DK57 wraz z korektą przebiegu DK57 na odcinku ok. 3 km (budowa obwodnicy m. Kleszewo i m. Przemiarowo). Obwodnica na całej długości będzie posiadała parametry drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Wybudowane zostaną obiekty inżynierskie, chodniki, drogi do obsługi terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

GDDKiA

Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Pułtuska jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 57 i 61. Planowana jest rozbudowa całego przebiegu drogi krajowej nr 61 biegnącej z Warszawy do rozwidlenia z drogą krajową nr 57.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Pułtusku. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Drogi krajowe nr 57 i 61 stanowią popularne trasy dojazdu mieszkańców stolicy i woj. mazowieckiego na Warmię i Mazury.

Dzięki realizacji inwestycji ruch zostanie wyprowadzony także z sąsiednich miejscowości: Kacice, Kleszewo, Przemiarowo. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Realizujemy Program budowy 100 obwodnic

Obwodnica Pułtuska to jedna z dziewięciu obwodnic w województwie mazowieckim ujęta w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Jest drugą inwestycją wchodzącą w fazę realizacji. 10 grudnia 2020 r. podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Lipska w ciągu DK9. Dla siedmiu kolejnych (Ciechanowa, Łącka, Ostrołęki, Siedlec, Skaryszewa, Sokołowa Podlaskiego i Zwolenia) trwa proces projektowy związany z przygotowaniem Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *