pultuszczak

Facebook

No i mamy lodowisko!

2019-01-24 9:57:40

Wprawdzie oficjalne otwarcie dopiero 26 stycznia, ale z lodowiska przy Zespole Szkół Nr 4 w Pułtusku już można korzystać

Lodowisko jest dostępne dla dzieci i młodzieży szkolnej nieodpłatnie, w godzinach  9.00 -14.00, w ramach lekcji w-f. Wybrana lokalizacja stwarza dogodne warunki korzystania z lodowiska przez uczniów najliczniejszej szkoły w gminie, jak również sąsiednich szkół.

W okresie ferii zimowych, tj. 28 stycznia do 10 lutego 2019 roku, dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie gminy Pułtusk, będą mogły korzystać z lodowiska bezpłatnie (za okazaniem legitymacji szkolnej).

Pułtuskie lodowisko ma  400 m2. Na miejscu jest możliwość wypożyczenia łyżew (30 par w rozmiarach od 27 do 47). Zgodnie z ustalonym cennikiem, normalny bilet wstępu na 50 minut kosztuje 6 zł, a ulgowy (dla uczniów i studentów z terenu gminy Pułtusk, po okazaniu legitymacji, emerytów i rencistów oraz posiadaczy Karty 3+) kosztuje 4 zł. Za naostrzenie łyżew trzeba zapłacić 10 zł, a wypożyczenie na 50 minut 5 zł. Można też, za złotówkę, wypożyczyć kask.

Lodowisko ma charakter ogólnodostępny. Będzie funkcjonowało do 17 marca 2019, dla klientów indywidualnych od poniedziałku do piątku, w godzinach 15 – 20, natomiast w soboty i niedziele oraz dni wolne od zajęć szkolnych, w godzinach od 9.00 do 20.00. Zorganizowane grypy szkolne będą mogły z niego korzystać od 9 do 14, po opieką nauczyciela.

Na tafli  może jednocześnie przebywać 50 osób, wyłącznie na łyżwach. Dzieci do lat 7 mogą wchodzić tylko pod opieką osoby dorosłej, będącej na łyżwach. Dodatkowo muszą mieć kask i kamizelkę odblaskową.

Na terenie lodowiska funkcjonuje bezpłatna, ale też nie dozorowana szatnia. Trzeba również pamiętać że będzie tu działał monitoring, a korzystający udostępniają swój wizerunek, który może potem pojawić się w materiałach promocyjnych lodowiska, w prasie, w telewizji, na stronach internetowych.

Dlaczego lodowisko usytuowano przy pułtuskiej Czwórce? Wybór miejsca podyktowany jest uwarunkowaniami technicznymi. Odpowiednio duży teren pod lodowisko został zniwelowany poprzez nawiezienie ziemi, piasku. Istotnym czynnikiem wpływającym na wybór lokalizacji lodowiska jest możliwość zapewnienia odpowiednio dużej mocy energii elektrycznej min. 80 kW oraz punktu ujęcia wody o odpowiednim ciśnieniu na utworzenie lodowiska i dostęp do bieżącej wody na późniejsze utrzymanie lodowiska.

Proponowana przez mieszkańców lokalizacja lodowiska na Rynku możliwa byłaby po wybudowaniu konstrukcji podestu, z uwagi na różnice wysokości w rzędnych terenu do 40 cm. Dopuszczalna tolerancja wysokości terenu to 1-2 cm. W miejscu tym utrudniony jest również dostęp do energii oraz wody, jak również brak jest zaplecza w postaci pomieszczeń magazynowo-garażowych. Ponadto lokalizacja lodowiska w strefie ochrony konserwatorskiej, na zabytkowym “Rynku” wymaga zgody Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z uwagi na krótki czas na zorganizowanie lodowiska została wybrana lokalizacja dogodna zarówno z powodów technicznych jak i logistycznych.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…