pultuszczak

Facebook

Niezwykle groźna ptasia grypa HPAI idzie przez Mazowsze jak burza

2021-04-22 1:54:06

Wirus ptasiej grypy HPAI, podtyp H5N8, został przeniesiony do Europy przez dzikie ptaki migrujące. Cechuje go wysoka zjadliwość zarówno w odniesieniu do drobiu, jak i wielu gatunków dzikiego ptactwa. Wszystkie przypadki, w których zaobserwowano u drobiu podwyższoną śmiertelność oraz spadek apetytu powinny być natychmiast zgłaszane Inspekcji Weterynaryjnej. Każdy przejaw lub choćby nawet podejrzenie występowania choroby zakaźnej u drobiu, znalezienie chorych lub martwych dzikich ptaków, jak też padłego drobiu (kur, indyków, kaczek, gęsi, perliczek, przepiórek, gołębi bażantów i kuropatw) należy niezwłocznie zgłaszać do odpowiednich służb lub instytucji; do lekarza weterynarii, powiatowego lekarza weterynarii, władz miasta, gminy lub policji.
Środki prewencyjne powinny obejmować utrzymywanie ptaków w zamknięciu (uniemożliwienie im kontaktu z dzikimi ptakami) oraz wzmocnienie zasad bioasekuracji, jak też prewencyjne wyłączenia z obrotu towarowego i handlu ptactwem domowym i jego pochodnymi w celu minimalizacji ryzyka przeniesienia wirusa na inne gospodarstwa za pośrednictwem zanieczyszczonego sprzętu, odzieży, obuwia i środków transportowych.
Zakażenie wirusem ptasiej grypy postępuje głównie drogą oddechową i pokarmową. Najczęstszym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle z ptactwem wodnym. Przenoszenie wirusa nie jest jednak ograniczone do tego typu kontaktów. Wirus może być przenoszony również przez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, ściółkę. Ma nawet tendencję do przenoszenia się drogą powietrzną. W gospodarstwach, w których stwierdzono chorobę, są natychmiast wdrażane procedury zwalczania źródeł zakażenia, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków. Drób poddawany jest utylizacji, a wokół ognisk występowania choroby są wyznaczane obszary zapowietrzone w promieniu 3 km i obszary zagrożone w promieniu 10 km.
Aktualnie nie ma powodu do podejmowania szczególnych działań w odniesieniu do ludzi, jako że ptasia grypa nie jest groźna dla człowieka, ale jest bardzo groźna i szkodliwa dla gospodarstw rolnych i gospodarki w szerokim tego słowa znaczeniu. Nieodzowna jest więc rutynowa ostrożność i stosowanie zasad higieny po kontakcie z drobiem oraz dzikimi ptakami.
Na terenie Mazowsza pojawia się coraz więcej ognisk zakażeń wirusem HPAI. Występują one przede wszystkim w powiatach żuromińskim, płockim i mławskim, i łatwo się rozprzestrzeniają.
Problem jest dużo bardziej złożony, ponieważ na wirusa ptasiej grypy HPAI nie ma ani szczepionek, ani lekarstw. Brakuje również firm, które potrafiłyby uporać się z utylizacją chorych kur. Na terenie Mazowsza jest niezbędna utylizacji już kilku milionów sztuk drobiu, głównie z dużych gospodarstw hodowlanych. Ważne jest natomiast, aby nie dopuścić do wyginięcia całej populacji drobiu w regionie. Jedyną rozsądną metodą przeciwdziałania takiej perspektywie jest izolacyjne zapobieganie szerzeniu się choroby. W Pułtusku targowiskowy zakaz handlu żywym drobiem, gołębiami oraz ptakami ozdobnymi, jajami wylęgowymi i konsumpcyjnymi, mięsem drobiowym, jajami w proszku, i innymi produktami spożywczymi przetwórstwa jaj kurzych, puchem oraz pierzem są takim właśnie działaniem prewencyjnym, zaleconym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii przewidzianym w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Pułtusk nr 300/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. i w tej sytuacji musi być utrzymany, aż do ustąpienia zagrożenia.

Zasady ochrony: http://piwpultusk.pl/ptasia-grypa.html

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…